ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank October 2018

top 10 killers for

All Uniques

Name:
Skyline       Tigergirl : 155
      Cerberus : 149
      CAPTAIN IVY : 134
      URUCHI : 151
      ISYUTARU : 142
      LORD YARKAN : 70
      DEMON SHAITAN : 70
      KIDEMONAS :
Kills: 871
Name:
TYLENOL500       Tigergirl : 69
      Cerberus : 92
      CAPTAIN IVY : 69
      URUCHI : 85
      ISYUTARU : 78
      LORD YARKAN : 34
      DEMON SHAITAN : 31
      KIDEMONAS :
Kills: 458
Name:
LnwAzuS       Tigergirl : 98
      Cerberus : 52
      CAPTAIN IVY : 112
      URUCHI : 83
      ISYUTARU : 45
      LORD YARKAN : 22
      DEMON SHAITAN : 6
      KIDEMONAS :
Kills: 418
Name:
MARMON       Tigergirl : 39
      Cerberus : 73
      CAPTAIN IVY : 49
      URUCHI : 88
      ISYUTARU : 27
      LORD YARKAN : 56
      DEMON SHAITAN : 32
      KIDEMONAS :
Kills: 364
Name:
ESPADAS       Tigergirl : 24
      Cerberus : 46
      CAPTAIN IVY : 29
      URUCHI : 19
      ISYUTARU : 33
      LORD YARKAN : 59
      DEMON SHAITAN : 58
      KIDEMONAS :
Kills: 268
Name:
ODIN       Tigergirl : 1
      Cerberus : 2
      CAPTAIN IVY : 12
      URUCHI :
      ISYUTARU : 5
      LORD YARKAN : 2
      DEMON SHAITAN : 51
      KIDEMONAS :
Kills: 73
Name:
IOI       Tigergirl : 9
      Cerberus : 8
      CAPTAIN IVY : 10
      URUCHI : 8
      ISYUTARU : 4
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 18
      KIDEMONAS :
Kills: 57
Name:
Klamklomjit       Tigergirl :
      Cerberus : 8
      CAPTAIN IVY : 4
      URUCHI : 14
      ISYUTARU : 1
      LORD YARKAN : 1
      DEMON SHAITAN : 7
      KIDEMONAS :
Kills: 35
Name:
NewSingle       Tigergirl : 7
      Cerberus : 10
      CAPTAIN IVY : 14
      URUCHI :
      ISYUTARU : 1
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 32
Name:
______Google       Tigergirl :
      Cerberus : 12
      CAPTAIN IVY : 1
      URUCHI : 8
      ISYUTARU : 6
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 27

top 10 killers for

tigergirl

Name: Skyline
Kills: 155
Name: LnwAzuS
Kills: 98
Kills: 69
Name: MARMON
Kills: 39
Name: ESPADAS
Kills: 24
Name: JASPER
Kills: 13
Name: IOI
Kills: 9
Name: Super0000
Kills: 9
Name: NewSingle
Kills: 7
Kills: 6

top 10 killers for

cerberus

Name: Skyline
Kills: 149
Kills: 92
Name: MARMON
Kills: 73
Name: LnwAzuS
Kills: 52
Name: ESPADAS
Kills: 46
Kills: 12
Name: NewSingle
Kills: 10
Kills: 8
Name: IOI
Kills: 8
Name: ODIN
Kills: 2

top 10 killers for

captain ivy

Name: Skyline
Kills: 134
Name: LnwAzuS
Kills: 112
Kills: 69
Name: MARMON
Kills: 49
Name: ESPADAS
Kills: 29
Name: NewSingle
Kills: 14
Name: ODIN
Kills: 12
Name: IOI
Kills: 10
Name: JuliUs
Kills: 7
Kills: 4

top 10 killers for

uruchi

Name: Skyline
Kills: 151
Name: MARMON
Kills: 88
Kills: 85
Name: LnwAzuS
Kills: 83
Name: ESPADAS
Kills: 19
Kills: 14
Kills: 8
Name: IOI
Kills: 8
Name: JuliUs
Kills: 5
Name: JOHN_WICK
Kills: 2

top 10 killers for

Isyutaru

Name: Skyline
Kills: 142
Kills: 78
Name: LnwAzuS
Kills: 45
Name: ESPADAS
Kills: 33
Name: MARMON
Kills: 27
Kills: 15
Kills: 6
Name: JuliUs
Kills: 5
Name: ODIN
Kills: 5
Name: IOI
Kills: 4

top 10 killers for

Lord Yarkan

Name: Skyline
Kills: 70
Name: ESPADAS
Kills: 59
Name: MARMON
Kills: 56
Kills: 34
Name: LnwAzuS
Kills: 22
Name: eeqs
Kills: 3
Name: ODIN
Kills: 2
Name: MoMoKa
Kills: 1
Name: 9898
Kills: 1
Name: LnwAsuS
Kills: 1

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: Skyline
Kills: 70
Name: ESPADAS
Kills: 58
Name: ODIN
Kills: 51
Name: MARMON
Kills: 32
Kills: 31
Name: IOI
Kills: 18
Name: Cute_
Kills: 12
Name: Crystal
Kills: 10
Name: Victoria
Kills: 8
Kills: 7

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

197

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED