ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank June 2018

top 10 killers for

All Uniques

Name:
BAD       Tigergirl : 26
      Cerberus : 54
      CAPTAIN IVY : 14
      URUCHI : 28
      ISYUTARU : 54
      LORD YARKAN : 74
      DEMON SHAITAN : 152
      KIDEMONAS :
Kills: 402
Name:
Tanya       Tigergirl : 54
      Cerberus : 32
      CAPTAIN IVY : 42
      URUCHI : 44
      ISYUTARU : 48
      LORD YARKAN : 50
      DEMON SHAITAN : 92
      KIDEMONAS :
Kills: 362
Name:
Bug       Tigergirl : 42
      Cerberus : 86
      CAPTAIN IVY : 26
      URUCHI : 44
      ISYUTARU : 40
      LORD YARKAN : 28
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 266
Name:
SJllSJ       Tigergirl : 26
      Cerberus : 38
      CAPTAIN IVY : 18
      URUCHI : 34
      ISYUTARU : 10
      LORD YARKAN : 92
      DEMON SHAITAN : 2
      KIDEMONAS :
Kills: 220
Name:
FOX       Tigergirl : 4
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 4
      ISYUTARU : 22
      LORD YARKAN : 58
      DEMON SHAITAN : 114
      KIDEMONAS :
Kills: 202
Name:
ll       Tigergirl : 34
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY : 8
      URUCHI : 54
      ISYUTARU : 30
      LORD YARKAN : 14
      DEMON SHAITAN : 40
      KIDEMONAS :
Kills: 180
Name:
amateur       Tigergirl : 4
      Cerberus : 28
      CAPTAIN IVY : 22
      URUCHI : 72
      ISYUTARU : 48
      LORD YARKAN : 6
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 180
Name:
Bella       Tigergirl : 6
      Cerberus : 2
      CAPTAIN IVY : 10
      URUCHI : 42
      ISYUTARU : 10
      LORD YARKAN : 42
      DEMON SHAITAN : 60
      KIDEMONAS :
Kills: 172
Name:
MARMON       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY : 60
      URUCHI : 6
      ISYUTARU : 32
      LORD YARKAN : 52
      DEMON SHAITAN : 4
      KIDEMONAS :
Kills: 154
Name:
Naruto       Tigergirl : 26
      Cerberus : 28
      CAPTAIN IVY : 20
      URUCHI : 16
      ISYUTARU : 8
      LORD YARKAN : 12
      DEMON SHAITAN : 26
      KIDEMONAS :
Kills: 136

top 10 killers for

tigergirl

Name: Tanya
Kills: 54
Name: Bug
Kills: 42
Name: ll
Kills: 34
Name: IMAX
Kills: 30
Kills: 30
Name: MigueIa
Kills: 30
Name: BAD
Kills: 26
Name: Naruto
Kills: 26
Kills: 26
Name: SJllSJ
Kills: 26

top 10 killers for

cerberus

Name: Bug
Kills: 86
Name: BAD
Kills: 54
Name: SJllSJ
Kills: 38
Name: Tako
Kills: 36
Name: Tanya
Kills: 32
Name: amateur
Kills: 28
Kills: 28
Name: IMAX
Kills: 28
Name: Naruto
Kills: 28
Name: Welcare
Kills: 26

top 10 killers for

captain ivy

Name: MARMON
Kills: 60
Name: IMAX
Kills: 56
Name: 3LACK3OY
Kills: 44
Name: Tanya
Kills: 42
Name: Bug
Kills: 26
Name: amateur
Kills: 22
Name: Allie
Kills: 20
Name: Mystery
Kills: 20
Name: Naruto
Kills: 20
Name: SJllSJ
Kills: 18

top 10 killers for

uruchi

Name: amateur
Kills: 72
Name: ll
Kills: 54
Name: Bug
Kills: 44
Name: Tanya
Kills: 44
Name: Bella
Kills: 42
Name: Bonita
Kills: 34
Name: SJllSJ
Kills: 34
Kills: 30
Name: BAD
Kills: 28
Kills: 22

top 10 killers for

Isyutaru

Name: EP_11
Kills: 70
Name: BAD
Kills: 54
Name: amateur
Kills: 48
Name: Tanya
Kills: 48
Name: Bug
Kills: 40
Name: MARMON
Kills: 32
Name: ll
Kills: 30
Name: Sofia
Kills: 30
Name: Bonita
Kills: 26
Name: AuTo__v
Kills: 22

top 10 killers for

Lord Yarkan

Name: SJllSJ
Kills: 92
Name: BAD
Kills: 74
Name: FOX
Kills: 58
Name: MARMON
Kills: 52
Name: Tanya
Kills: 50
Name: Bella
Kills: 42
Kills: 36
Name: Bug
Kills: 28
Name: EP_11
Kills: 18
Name: EXODIA
Kills: 18

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: BAD
Kills: 152
Name: FOX
Kills: 114
Name: Tanya
Kills: 92
Name: Bella
Kills: 60
Name: ll
Kills: 40
Name: EchO
Kills: 28
Name: Bonita
Kills: 26
Name: Naruto
Kills: 26
Name: 3LACK3OY
Kills: 24
Name: Monkeking
Kills: 20

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

124

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED