ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank March 2019

top 10 killers for

All Uniques

Name:
STARKING       Tigergirl : 105
      Cerberus : 109
      CAPTAIN IVY : 99
      URUCHI : 93
      ISYUTARU : 106
      LORD YARKAN : 24
      DEMON SHAITAN : 78
      KIDEMONAS :
Kills: 614
Name:
OONobitaOO       Tigergirl : 76
      Cerberus : 113
      CAPTAIN IVY : 92
      URUCHI : 111
      ISYUTARU : 78
      LORD YARKAN : 17
      DEMON SHAITAN : 2
      KIDEMONAS :
Kills: 489
Name:
_TomnooFaii_       Tigergirl : 58
      Cerberus : 35
      CAPTAIN IVY : 83
      URUCHI : 54
      ISYUTARU : 69
      LORD YARKAN : 12
      DEMON SHAITAN : 23
      KIDEMONAS :
Kills: 334
Name:
Suwat       Tigergirl : 51
      Cerberus : 34
      CAPTAIN IVY : 31
      URUCHI : 46
      ISYUTARU : 17
      LORD YARKAN : 21
      DEMON SHAITAN : 40
      KIDEMONAS :
Kills: 240
Name:
o_Dew_o       Tigergirl : 45
      Cerberus : 50
      CAPTAIN IVY : 52
      URUCHI : 54
      ISYUTARU : 28
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 229
Name:
SHINTO       Tigergirl : 18
      Cerberus : 15
      CAPTAIN IVY : 19
      URUCHI : 20
      ISYUTARU : 19
      LORD YARKAN : 27
      DEMON SHAITAN : 72
      KIDEMONAS :
Kills: 190
Name:
W0NDER       Tigergirl : 7
      Cerberus : 4
      CAPTAIN IVY : 5
      URUCHI : 8
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN : 6
      DEMON SHAITAN : 24
      KIDEMONAS :
Kills: 54
Name:
eKiMoJio       Tigergirl : 7
      Cerberus : 5
      CAPTAIN IVY : 5
      URUCHI : 8
      ISYUTARU : 4
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 14
      KIDEMONAS :
Kills: 43
Name:
PEPSI       Tigergirl : 5
      Cerberus : 5
      CAPTAIN IVY : 5
      URUCHI : 6
      ISYUTARU : 5
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 26
Name:
Nungsuwat_       Tigergirl : 20
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN : 1
      KIDEMONAS :
Kills: 21

top 10 killers for

tigergirl

Name: STARKING
Kills: 105
Kills: 76
Kills: 58
Name: Suwat
Kills: 51
Name: o_Dew_o
Kills: 45
Kills: 20
Name: SHINTO
Kills: 18
Name: eKiMoJio
Kills: 7
Name: W0NDER
Kills: 7
Name: CARLOS
Kills: 6

top 10 killers for

cerberus

Kills: 113
Name: STARKING
Kills: 109
Name: o_Dew_o
Kills: 50
Kills: 35
Name: Suwat
Kills: 34
Name: SHINTO
Kills: 15
Name: ESPADAS
Kills: 8
Name: eKiMoJio
Kills: 5
Name: PEPSI
Kills: 5
Name: oooo3oooo
Kills: 4

top 10 killers for

captain ivy

Name: STARKING
Kills: 99
Kills: 92
Kills: 83
Name: o_Dew_o
Kills: 52
Name: Suwat
Kills: 31
Name: SHINTO
Kills: 19
Name: W0NDER
Kills: 5
Name: PEPSI
Kills: 5
Name: eKiMoJio
Kills: 5

top 10 killers for

uruchi

Kills: 111
Name: STARKING
Kills: 93
Kills: 54
Name: o_Dew_o
Kills: 54
Name: Suwat
Kills: 46
Name: SHINTO
Kills: 20
Name: eKiMoJio
Kills: 8
Name: W0NDER
Kills: 8
Name: PEPSI
Kills: 6
Name: Charisma
Kills: 5

top 10 killers for

Isyutaru

Name: STARKING
Kills: 106
Kills: 78
Kills: 69
Name: o_Dew_o
Kills: 28
Name: SHINTO
Kills: 19
Name: Suwat
Kills: 17
Name: Charisma
Kills: 9
Name: PEPSI
Kills: 5
Kills: 4
Name: eKiMoJio
Kills: 4

top 10 killers for

Lord Yarkan

Name: SHINTO
Kills: 27
Name: STARKING
Kills: 24
Name: Suwat
Kills: 21
Kills: 17
Kills: 12
Name: W0NDER
Kills: 6
Name: GR_
Kills: 2
Name: a_Simon_a
Kills: 2
Kills: 2
Name: Mork
Kills: 1

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: STARKING
Kills: 78
Name: SHINTO
Kills: 72
Name: Suwat
Kills: 40
Name: W0NDER
Kills: 24
Kills: 23
Name: eKiMoJio
Kills: 14
Kills: 5
Kills: 2
Name: PegasuS
Kills: 1
Kills: 1

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

HIDDEN

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED