ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank August 2018

top 10 killers for

All Uniques

Name:
SUPERBIA       Tigergirl : 125
      Cerberus : 163
      CAPTAIN IVY : 39
      URUCHI : 61
      ISYUTARU : 60
      LORD YARKAN : 36
      DEMON SHAITAN : 52
      KIDEMONAS :
Kills: 536
Name:
_SunNY_       Tigergirl : 49
      Cerberus : 15
      CAPTAIN IVY : 32
      URUCHI : 45
      ISYUTARU : 24
      LORD YARKAN : 30
      DEMON SHAITAN : 12
      KIDEMONAS :
Kills: 207
Name:
Tanya       Tigergirl :
      Cerberus : 17
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 7
      ISYUTARU : 28
      LORD YARKAN : 4
      DEMON SHAITAN : 144
      KIDEMONAS :
Kills: 200
Name:
Princess       Tigergirl : 34
      Cerberus : 20
      CAPTAIN IVY : 16
      URUCHI : 57
      ISYUTARU : 16
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 143
Name:
Helena       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 6
      ISYUTARU : 16
      LORD YARKAN : 77
      DEMON SHAITAN : 25
      KIDEMONAS :
Kills: 124
Name:
Mystery       Tigergirl : 4
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 21
      ISYUTARU : 8
      LORD YARKAN : 7
      DEMON SHAITAN : 11
      KIDEMONAS :
Kills: 51
Name:
Oilball_l2       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU : 44
      LORD YARKAN : 4
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 48
Name:
Eloop       Tigergirl : 1
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 4
      ISYUTARU : 3
      LORD YARKAN : 9
      DEMON SHAITAN : 28
      KIDEMONAS :
Kills: 45
Name:
oCinJung_       Tigergirl :
      Cerberus : 4
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 3
      ISYUTARU : 6
      LORD YARKAN : 16
      DEMON SHAITAN : 7
      KIDEMONAS :
Kills: 36
Name:
L1veOnTv____       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN : 10
      DEMON SHAITAN : 17
      KIDEMONAS :
Kills: 27

top 10 killers for

tigergirl

Name: SUPERBIA
Kills: 125
Name: _SunNY_
Kills: 49
Name: Princess
Kills: 34
Name: HemHopE
Kills: 8
Kills: 7
Name: THIAGO
Kills: 6
Name: Bella
Kills: 5
Name: Mystery
Kills: 4
Name: GaShiNa
Kills: 3
Kills: 3

top 10 killers for

cerberus

Name: SUPERBIA
Kills: 163
Name: Princess
Kills: 20
Name: Tanya
Kills: 17
Name: _SunNY_
Kills: 15
Name: Nicasio
Kills: 5
Name: oCinJung_
Kills: 4
Name: Bella
Kills: 3

top 10 killers for

captain ivy

Name: SUPERBIA
Kills: 39
Name: _SunNY_
Kills: 32
Name: Princess
Kills: 16
Name: Welcare
Kills: 6
Name: Bella
Kills: 6

top 10 killers for

uruchi

Name: SUPERBIA
Kills: 61
Name: Princess
Kills: 57
Name: _SunNY_
Kills: 45
Name: Mystery
Kills: 21
Name: Tanya
Kills: 7
Name: Helena
Kills: 6
Name: THIAGO
Kills: 5
Name: Eloop
Kills: 4
Name: oCinJung_
Kills: 3
Kills: 3

top 10 killers for

Isyutaru

Name: SUPERBIA
Kills: 60
Kills: 44
Name: Tanya
Kills: 28
Name: _SunNY_
Kills: 24
Kills: 22
Name: Helena
Kills: 16
Name: Princess
Kills: 16
Name: Mystery
Kills: 8
Name: SEVENTeeN
Kills: 7
Name: Primika
Kills: 6

top 10 killers for

Lord Yarkan

Name: Helena
Kills: 77
Name: SUPERBIA
Kills: 36
Name: _SunNY_
Kills: 30
Name: oCinJung_
Kills: 16
Kills: 11
Kills: 10
Name: Eloop
Kills: 9
Name: Mystery
Kills: 7
Name: Allie
Kills: 5
Name: iKON
Kills: 5

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: Tanya
Kills: 144
Name: SUPERBIA
Kills: 52
Name: Eloop
Kills: 28
Name: Helena
Kills: 25
Kills: 17
Name: _SunNY_
Kills: 12
Name: Mystery
Kills: 11
Name: Bella
Kills: 9
Name: lUOS
Kills: 9
Name: oCinJung_
Kills: 7

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED