ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank May 2019

top 10 killers for

All Uniques

Name:
Charisma       Tigergirl : 129
      Cerberus : 134
      CAPTAIN IVY : 141
      URUCHI : 154
      ISYUTARU : 136
      LORD YARKAN : 120
      DEMON SHAITAN : 164
      KIDEMONAS :
Kills: 978
Name:
BLacKPaNTHeR       Tigergirl : 181
      Cerberus : 174
      CAPTAIN IVY : 172
      URUCHI : 138
      ISYUTARU : 157
      LORD YARKAN : 6
      DEMON SHAITAN : 31
      KIDEMONAS :
Kills: 859
Name:
o_Dew_o       Tigergirl : 36
      Cerberus : 54
      CAPTAIN IVY : 52
      URUCHI : 55
      ISYUTARU : 29
      LORD YARKAN : 88
      DEMON SHAITAN : 84
      KIDEMONAS :
Kills: 398
Name:
Paopao       Tigergirl : 36
      Cerberus : 24
      CAPTAIN IVY : 31
      URUCHI : 52
      ISYUTARU : 37
      LORD YARKAN : 61
      DEMON SHAITAN : 39
      KIDEMONAS :
Kills: 280
Name:
ll44ll       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU : 38
      LORD YARKAN : 142
      DEMON SHAITAN : 74
      KIDEMONAS :
Kills: 254
Name:
SHINTO       Tigergirl : 14
      Cerberus : 14
      CAPTAIN IVY : 12
      URUCHI : 16
      ISYUTARU : 5
      LORD YARKAN : 3
      DEMON SHAITAN : 17
      KIDEMONAS :
Kills: 81
Name:
313326339       Tigergirl : 4
      Cerberus : 5
      CAPTAIN IVY : 5
      URUCHI : 5
      ISYUTARU : 5
      LORD YARKAN : 15
      DEMON SHAITAN : 7
      KIDEMONAS :
Kills: 46
Name:
SweeT       Tigergirl : 3
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU : 4
      LORD YARKAN : 18
      DEMON SHAITAN : 13
      KIDEMONAS :
Kills: 38
Name:
Rinderpest       Tigergirl : 12
      Cerberus : 5
      CAPTAIN IVY : 5
      URUCHI : 2
      ISYUTARU : 1
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 25
Name:
BETAGEN       Tigergirl : 10
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 5
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 15

top 10 killers for

tigergirl

Kills: 181
Name: Charisma
Kills: 129
Name: o_Dew_o
Kills: 36
Name: Paopao
Kills: 36
Name: SHINTO
Kills: 14
Kills: 12
Name: BETAGEN
Kills: 10
Name: 313326339
Kills: 4
Name: khawtang
Kills: 3
Name: SweeT
Kills: 3

top 10 killers for

cerberus

Kills: 174
Name: Charisma
Kills: 134
Name: o_Dew_o
Kills: 54
Name: Paopao
Kills: 24
Name: SHINTO
Kills: 14
Kills: 6
Kills: 5
Name: 313326339
Kills: 5
Kills: 5
Name: INSIDIOUS
Kills: 2

top 10 killers for

captain ivy

Kills: 172
Name: Charisma
Kills: 141
Name: o_Dew_o
Kills: 52
Name: Paopao
Kills: 31
Name: SHINTO
Kills: 12
Name: 313326339
Kills: 5
Kills: 5
Kills: 2
Name: NUMBER
Kills: 1
Name: nno6
Kills: 1

top 10 killers for

uruchi

Name: Charisma
Kills: 154
Kills: 138
Name: o_Dew_o
Kills: 55
Name: Paopao
Kills: 52
Name: SHINTO
Kills: 16
Name: BETAGEN
Kills: 5
Name: 313326339
Kills: 5
Name: INSIDIOUS
Kills: 4
Name: khawtang
Kills: 3
Kills: 2

top 10 killers for

Isyutaru

Kills: 157
Name: Charisma
Kills: 136
Name: ll44ll
Kills: 38
Name: Paopao
Kills: 37
Name: o_Dew_o
Kills: 29
Name: 313326339
Kills: 5
Name: SHINTO
Kills: 5
Name: SweeT
Kills: 4
Name: CorVus
Kills: 2
Name: inmanii
Kills: 2

top 10 killers for

Lord Yarkan

Name: ll44ll
Kills: 142
Name: Charisma
Kills: 120
Name: o_Dew_o
Kills: 88
Name: Paopao
Kills: 61
Name: SweeT
Kills: 18
Name: 313326339
Kills: 15
Kills: 6
Name: SINGLe
Kills: 6
Name: nno5
Kills: 3
Name: 360_uiu
Kills: 3

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: Charisma
Kills: 164
Name: o_Dew_o
Kills: 84
Name: ll44ll
Kills: 74
Name: Paopao
Kills: 39
Kills: 31
Name: SHINTO
Kills: 17
Name: SweeT
Kills: 13
Name: inman
Kills: 9
Name: 313326339
Kills: 7
Kills: 7

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

148

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
UNITY
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED