ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Boss rank January 2019

top 10 killers for

All Uniques

Name:
o_Dew_o       Tigergirl : 153
      Cerberus : 174
      CAPTAIN IVY : 180
      URUCHI : 133
      ISYUTARU : 130
      LORD YARKAN : 118
      DEMON SHAITAN : 119
      KIDEMONAS :
Kills: 1007
Name:
ESPADAS       Tigergirl : 70
      Cerberus : 82
      CAPTAIN IVY : 93
      URUCHI : 87
      ISYUTARU : 108
      LORD YARKAN : 103
      DEMON SHAITAN : 71
      KIDEMONAS :
Kills: 614
Name:
Thanos       Tigergirl : 5
      Cerberus : 33
      CAPTAIN IVY : 3
      URUCHI : 97
      ISYUTARU : 84
      LORD YARKAN : 27
      DEMON SHAITAN : 62
      KIDEMONAS :
Kills: 311
Name:
OONobitaOO       Tigergirl : 51
      Cerberus : 18
      CAPTAIN IVY : 28
      URUCHI : 50
      ISYUTARU : 33
      LORD YARKAN : 19
      DEMON SHAITAN : 17
      KIDEMONAS :
Kills: 216
Name:
PANTIPx1       Tigergirl : 32
      Cerberus : 14
      CAPTAIN IVY : 20
      URUCHI : 17
      ISYUTARU : 2
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 85
Name:
Arsuna       Tigergirl : 21
      Cerberus : 5
      CAPTAIN IVY : 6
      URUCHI : 15
      ISYUTARU : 13
      LORD YARKAN : 9
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 69
Name:
Alexander       Tigergirl : 9
      Cerberus : 15
      CAPTAIN IVY : 14
      URUCHI : 13
      ISYUTARU : 6
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 57
Name:
ShowZa       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI :
      ISYUTARU : 4
      LORD YARKAN : 7
      DEMON SHAITAN : 3
      KIDEMONAS :
Kills: 14
Name:
Only       Tigergirl :
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY :
      URUCHI : 1
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN : 3
      DEMON SHAITAN : 8
      KIDEMONAS :
Kills: 12
Name:
NewSingle       Tigergirl : 6
      Cerberus :
      CAPTAIN IVY : 5
      URUCHI :
      ISYUTARU :
      LORD YARKAN :
      DEMON SHAITAN :
      KIDEMONAS :
Kills: 11

top 10 killers for

tigergirl

Name: o_Dew_o
Kills: 153
Name: ESPADAS
Kills: 70
Kills: 51
Name: PANTIPx1
Kills: 32
Name: Arsuna
Kills: 21
Name: Alexander
Kills: 9
Name: NewSingle
Kills: 6
Name: Thanos
Kills: 5
Name: Sarada
Kills: 3
Kills: 2

top 10 killers for

cerberus

Name: o_Dew_o
Kills: 174
Name: ESPADAS
Kills: 82
Name: Thanos
Kills: 33
Kills: 18
Name: Alexander
Kills: 15
Name: PANTIPx1
Kills: 14
Name: Arsuna
Kills: 5
Name: moJi___
Kills: 4
Kills: 2
Name: FAY_wow
Kills: 1

top 10 killers for

captain ivy

Name: o_Dew_o
Kills: 180
Name: ESPADAS
Kills: 93
Kills: 28
Name: PANTIPx1
Kills: 20
Name: Alexander
Kills: 14
Name: Arsuna
Kills: 6
Name: NewSingle
Kills: 5
Name: Thanos
Kills: 3
Kills: 2

top 10 killers for

uruchi

Name: o_Dew_o
Kills: 133
Name: Thanos
Kills: 97
Name: ESPADAS
Kills: 87
Kills: 50
Name: PANTIPx1
Kills: 17
Name: Arsuna
Kills: 15
Name: Alexander
Kills: 13
Kills: 2
Kills: 2
Name: SoYHeE__
Kills: 1

top 10 killers for

Isyutaru

Name: o_Dew_o
Kills: 130
Name: ESPADAS
Kills: 108
Name: Thanos
Kills: 84
Kills: 33
Name: Arsuna
Kills: 13
Kills: 6
Name: Alexander
Kills: 6
Name: ShowZa
Kills: 4
Kills: 2
Name: PANTIPx1
Kills: 2

top 10 killers for

Lord Yarkan

Name: o_Dew_o
Kills: 118
Name: ESPADAS
Kills: 103
Name: Thanos
Kills: 27
Kills: 19
Name: Arsuna
Kills: 9
Name: ShowZa
Kills: 7
Kills: 5
Name: Only
Kills: 3
Kills: 2
Kills: 2

top 10 killers for

Demon Shaitan

Name: o_Dew_o
Kills: 119
Name: ESPADAS
Kills: 71
Name: Thanos
Kills: 62
Kills: 17
Name: Only
Kills: 8
Name: MAXIMUS
Kills: 6
Name: ShowZa
Kills: 3
Kills: 1
Kills: 1
Kills: 1

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

150

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRII
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED