ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Highscores

1. ESPADAS
Level: 117
SP: 10765062
Guild: IIALL_StaRll
2. PALADIN
Level: 116
SP: 11936277
Guild: l_PLATINUM_l
3. MACALOS
Level: 116
SP: 11294397
Guild: ALL_StaR
4. ZOMBIE
Level: 116
SP: 10958447
Guild: l_PLATINUM_l
5. RIBORO
Level: 116
SP: 10400468
Guild: ALL_StaR
6. CARMEJI
Level: 116
SP: 8600027
Guild: ALL_StaR
7. TRIUMPH
Level: 116
SP: 5939159
Guild: IIALL_StaRIl
8. BRADLEY
Level: 116
SP: 5006139
Guild: IIALL_StaRll
9. IIWizarDII
Level: 115
SP: 9877335
Guild: IIALL_StaRIl
10. IIWizarDll
Level: 115
SP: 9673599
Guild: IIALL_StaRII
11. llWizarDll
Level: 115
SP: 9228950
Guild: IIALL_StaRIl
12. CARLOS
Level: 115
SP: 8603305
Guild: ALL_StaR
13. Harp4
Level: 115
SP: 8438349
Guild: NO GUILD
14. llWizarDIl
Level: 115
SP: 8276048
Guild: IIALL_StaRII
15. Online_Point
Level: 115
SP: 7159478
Guild: IIALL_StaRll
16. Vampire
Level: 115
SP: 5866649
Guild: IIALL_StaRll
17. Dual_Axe
Level: 115
SP: 1404284
Guild: IIALL_StaRIl
18. Superman
Level: 115
SP: 1084328
Guild: IIALL_StaRll
19. ODIN
Level: 114
SP: 8529100
Guild: Wars
20. Skyline
Level: 114
SP: 4612989
Guild: Wars
21. LuciAnoS
Level: 114
SP: 3581232
Guild: Goodboyyy
22. Benjamin
Level: 114
SP: 2669234
Guild: ll_Wars_ll
23. Leafa
Level: 113
SP: 8238229
Guild: l_PLATINUM_l
24. Escorpio
Level: 113
SP: 7698734
Guild: l_PLATINUM_l
25. llWizarDlI
Level: 113
SP: 5602850
Guild: IIALL_StaRll
26. IIJUSTINII
Level: 113
SP: 5059652
Guild: SUICIDESQUAD
27. Frigga
Level: 113
SP: 4914360
Guild: Wars
28. GoD
Level: 113
SP: 4563587
Guild: NO GUILD
29. Unicorn
Level: 113
SP: 3367000
Guild: IIALL_StaRll
30. Hibari
Level: 113
SP: 3177235
Guild: l_PLATINUM_l
31. Nursery
Level: 113
SP: 3033743
Guild: NO GUILD
32. Sizen
Level: 113
SP: 2845896
Guild: NO GUILD
33. ll44ll
Level: 113
SP: 2449506
Guild: SUICIDESQUAD
34. Zax
Level: 113
SP: 2389420
Guild: NO GUILD
35. Supporter_KD
Level: 113
SP: 1917549
Guild: NO GUILD
36. BLacKPaNTHeR
Level: 113
SP: 1876691
Guild: SUICIDESQUAD
37. Jullet
Level: 113
SP: 1819264
Guild: l_PLATINUM_l
38. Only
Level: 113
SP: 1644342
Guild: Wars
39. o_UnlwaJ_o
Level: 113
SP: 1403024
Guild: NO GUILD
40. Rine
Level: 113
SP: 1238409
Guild: NO GUILD
41. Athena
Level: 113
SP: 1228886
Guild: ll_Wars_ll
42. o_OneLove_o
Level: 113
SP: 1202657
Guild: NO GUILD
43. o_KD_CaFE_o
Level: 113
SP: 1201439
Guild: NO GUILD
44. TIGRA
Level: 113
SP: 1018453
Guild: ll_Wars_ll
45. o_Dew_o
Level: 113
SP: 963307
Guild: IIALL_StaRll
46. o_PalaDin_o
Level: 113
SP: 348619
Guild: NO GUILD
47. _TomnooFai_
Level: 113
SP: 200210
Guild: Wars
48. OONobitaOO
Level: 113
SP: 77193
Guild: Wars
49. MAXIMUS
Level: 112
SP: 6948520
Guild: ll_Wars_ll
50. Online_Play
Level: 112
SP: 5765445
Guild: NO GUILD

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

151

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRII
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED