ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Highscores

1. ESPADAS
Level: 120
SP: 29955988
Guild: IIALL_StaRll
2. MACALOS
Level: 120
SP: 27296194
Guild: IIALL_StaRll
3. CARLOS
Level: 120
SP: 24340211
Guild: l_PLATINUM_l
4. PALADIN
Level: 120
SP: 23996004
Guild: l_PLATINUM_l
5. ZOMBIE
Level: 120
SP: 22314944
Guild: l_PLATINUM_l
6. RIBORO
Level: 120
SP: 20962098
Guild: ALL_StaR
7. SHINTO
Level: 120
SP: 17442750
Guild: UNITY
8. CARMEJI
Level: 120
SP: 16248066
Guild: ALL_StaR
9. Vampire
Level: 120
SP: 15910611
Guild: IIALL_StaRll
10. Charisma
Level: 120
SP: 15075988
Guild: UNITY
11. khawtang
Level: 120
SP: 14852963
Guild: UNITY
12. Storm_Shadow
Level: 120
SP: 14566028
Guild: UNITY
13. Mars
Level: 120
SP: 13390121
Guild: UNITY
14. BETAGEN
Level: 120
SP: 12448947
Guild: UNITY
15. Khawheniyw
Level: 120
SP: 12336522
Guild: UNITY
16. ROBUSTA
Level: 120
SP: 11316359
Guild: UNITY
17. ZODIAC
Level: 120
SP: 10837457
Guild: IIALL_StaRll
18. Skyline
Level: 120
SP: 3355338
Guild: Wars
19. Online_Point
Level: 119
SP: 14782851
Guild: IIALL_StaRll
20. Escorpio
Level: 119
SP: 13549970
Guild: l_PLATINUM_l
21. Unicorn
Level: 119
SP: 8961442
Guild: IIALL_StaRll
22. Victoria
Level: 119
SP: 7420442
Guild: IIALL_StaRll
23. ANDAMAN
Level: 119
SP: 7394803
Guild: KING_ARTHUR
24. ATLANTIS
Level: 119
SP: 7146686
Guild: KING_ARTHUR
25. eKiMoJio
Level: 119
SP: 6826257
Guild: IIALL_StaRll
26. IIWizarDII
Level: 118
SP: 14485827
Guild: IIALL_StaRIl
27. Leafa
Level: 118
SP: 14388016
Guild: l_PLATINUM_l
28. llWizarDll
Level: 118
SP: 13627159
Guild: IIALL_StaRIl
29. IIWizarDll
Level: 118
SP: 13362092
Guild: IIALL_StaRII
30. llWizarDIl
Level: 118
SP: 12130189
Guild: IIALL_StaRII
31. Online_Play
Level: 118
SP: 11897112
Guild: IIALL_StaRll
32. llWizarDlI
Level: 118
SP: 9566081
Guild: IIALL_StaRll
33. IIJUSTINII
Level: 118
SP: 8467931
Guild: SUICIDESQUAD
34. GoD
Level: 118
SP: 8346048
Guild: l_PLATINUM_l
35. Hibari
Level: 118
SP: 7967919
Guild: IIALL_StaRll
36. Tsukuyomi
Level: 118
SP: 7597156
Guild: NO GUILD
37. Sizen
Level: 118
SP: 7359713
Guild: l_PLATINUM_l
38. Jullet
Level: 118
SP: 7293827
Guild: l_PLATINUM_l
39. HonZA
Level: 118
SP: 6886909
Guild: ALL_StaR
40. Zax
Level: 118
SP: 6825332
Guild: l_PLATINUM_l
41. SINGER_X_ONE
Level: 118
SP: 6578170
Guild: KING_ARTHUR
42. Supporter_KD
Level: 118
SP: 5737866
Guild: NO GUILD
43. Aristotle
Level: 118
SP: 5597526
Guild: NO GUILD
44. JAN
Level: 118
SP: 5216396
Guild: l_PLATINUM_l
45. LuciAnoS
Level: 118
SP: 5091599
Guild: KING_ARTHUR
46. o_UnlwaJ_o
Level: 118
SP: 5070094
Guild: NO GUILD
47. Suwat
Level: 118
SP: 4982907
Guild: IIALL_StaRll
48. BLacKPaNTHeR
Level: 118
SP: 4974826
Guild: SUICIDESQUAD
49. o_OneLove_o
Level: 118
SP: 4925164
Guild: NO GUILD
50. Dual_Axe
Level: 118
SP: 4834843
Guild: l_PLATINUM_l
51. o_KD_CaFE_o
Level: 118
SP: 4636669
Guild: NO GUILD
52. SiriusA
Level: 118
SP: 4363860
Guild: IIALL_StaRll
53. 1OOOOKILL
Level: 118
SP: 3998034
Guild: Wars
54. o_Dew_o
Level: 118
SP: 3819871
Guild: IIALL_StaRll
55. Superman
Level: 118
SP: 3734753
Guild: IIALL_StaRll
56. o_PalaDin_o
Level: 118
SP: 3493960
Guild: NO GUILD
57. Asura
Level: 117
SP: 11111846
Guild: Wars
58. Paopao
Level: 117
SP: 8589706
Guild: Wars
59. Harp4
Level: 117
SP: 8548855
Guild: NO GUILD
60. TRIUMPH
Level: 117
SP: 7342811
Guild: IIALL_StaRll
61. Gaston
Level: 117
SP: 7038269
Guild: UNITY
62. BUB1
Level: 117
SP: 6631064
Guild: NO GUILD
63. BUB2
Level: 117
SP: 6579663
Guild: NO GUILD
64. ll44ll
Level: 117
SP: 5933161
Guild: SUICIDESQUAD
65. AEsir
Level: 117
SP: 5925735
Guild: l_PLATINUM_l
66. JASPER
Level: 117
SP: 5905928
Guild: SUICIDESQUAD
67. Jurojin
Level: 117
SP: 5796386
Guild: NO GUILD
68. Zander
Level: 117
SP: 5728183
Guild: UNITY
69. BRADLEY
Level: 117
SP: 5659479
Guild: IIALL_StaRll
70. SweeT
Level: 117
SP: 5037784
Guild: IIALL_StaRll
71. MontBlanc
Level: 117
SP: 4492278
Guild: IIALL_StaRll
72. lll54lll
Level: 117
SP: 4370240
Guild: SUICIDESQUAD
73. Milan
Level: 117
SP: 4079098
Guild: NO GUILD
74. Alisha
Level: 117
SP: 4053002
Guild: ALL_StaR
75. 24HR
Level: 117
SP: 3383223
Guild: NO GUILD
76. Rine
Level: 117
SP: 3245716
Guild: l_PLATINUM_l
77. Only
Level: 117
SP: 3182399
Guild: Wars
78. Bishamonten
Level: 117
SP: 3160305
Guild: NO GUILD
79. Swagger
Level: 117
SP: 2992569
Guild: IIALL_StaRll
80. _TomnooFai_
Level: 117
SP: 2930705
Guild: Wars
81. Am
Level: 117
SP: 2735082
Guild: l_PLATINUM_l
82. Kamikaze
Level: 117
SP: 2278308
Guild: NO GUILD
83. Daikokuten
Level: 116
SP: 8468019
Guild: NO GUILD
84. Kannon
Level: 116
SP: 4510620
Guild: NO GUILD
85. Alpha
Level: 116
SP: 3907815
Guild: THAI_DENMARK
86. WAY_LA
Level: 116
SP: 3707721
Guild: NO GUILD
87. WAY_RA
Level: 116
SP: 3684376
Guild: NO GUILD
88. Pupen
Level: 116
SP: 3485263
Guild: Wars
89. o_BigBoss_o
Level: 116
SP: 3281945
Guild: NO GUILD
90. ShoPLv1
Level: 116
SP: 3195480
Guild: NO GUILD
91. NHK
Level: 116
SP: 3045371
Guild: NO GUILD
92. Charlie
Level: 116
SP: 2509436
Guild: ll_Wars_ll
93. W0NDER
Level: 116
SP: 2484794
Guild: IIALL_StaRll
94. Juliet
Level: 116
SP: 2256008
Guild: Wars
95. Teemo
Level: 116
SP: 2007964
Guild: SUICIDESQUAD
96. ZenSo
Level: 116
SP: 1988591
Guild: NO GUILD
97. KEY______HEE
Level: 116
SP: 1844889
Guild: Wars
98. Nungsuwat_
Level: 116
SP: 1539075
Guild: IIALL_StaRll
99. STARKING
Level: 116
SP: 1448627
Guild: IIALL_StaRll
100. RedLabel
Level: 116
SP: 1216459
Guild: IIALL_StaRll

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

HIDDEN

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED