ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Highscores

1. ESPADAS
Level: 120
SP: 51425573
Guild: IIALL_StaRll
2. SHINTO
Level: 120
SP: 49513992
Guild: UNITY
3. Charisma
Level: 120
SP: 47865939
Guild: UNITY
4. MACALOS
Level: 120
SP: 46529011
Guild: IIALL_StaRll
5. CARLOS
Level: 120
SP: 43986871
Guild: NO GUILD
6. Asura
Level: 120
SP: 34951772
Guild: Wars
7. Teamo
Level: 120
SP: 33219244
Guild: UNITY
8. PALADIN
Level: 120
SP: 32581774
Guild: l_PLATINUM_l
9. o_UnlwaJ_o
Level: 120
SP: 32580446
Guild: NO GUILD
10. Raijin
Level: 120
SP: 32560818
Guild: TOY_Story
11. Supporter_KD
Level: 120
SP: 32317145
Guild: NO GUILD
12. o_OneLove_o
Level: 120
SP: 31435351
Guild: NO GUILD
13. o_Dew_o
Level: 120
SP: 31272974
Guild: IIALL_StaRll
14. o_KD_CaFE_o
Level: 120
SP: 30499509
Guild: NO GUILD
15. ZOMBIE
Level: 120
SP: 30219502
Guild: l_PLATINUM_l
16. o_PalaDin_o
Level: 120
SP: 30182233
Guild: NO GUILD
17. o_BigBoss_o
Level: 120
SP: 29860840
Guild: NO GUILD
18. ZODIAC
Level: 120
SP: 29486941
Guild: IIALL_StaRll
19. Storm_Shadow
Level: 120
SP: 27492902
Guild: UNITY
20. Sun
Level: 120
SP: 26910540
Guild: Wars
21. Star
Level: 120
SP: 26089713
Guild: Wars
22. Tiamo
Level: 120
SP: 25991563
Guild: UNITY
23. RIBORO
Level: 120
SP: 24873598
Guild: ALL_StaR
24. ll44ll
Level: 120
SP: 23500048
Guild: SUICIDESQUAD
25. IIJUSTINII
Level: 120
SP: 22258435
Guild: SUICIDESQUAD
26. Vampire
Level: 120
SP: 21275010
Guild: IIALL_StaRll
27. Andromeda
Level: 120
SP: 21033889
Guild: OnePiece
28. o_FreeDom_o
Level: 120
SP: 20799980
Guild: NO GUILD
29. Escorpio
Level: 120
SP: 20687121
Guild: l_PLATINUM_l
30. JASPER
Level: 120
SP: 20552417
Guild: SUICIDESQUAD
31. Mars
Level: 120
SP: 20523918
Guild: UNITY
32. BETAGEN
Level: 120
SP: 20467966
Guild: UNITY
33. Leafa
Level: 120
SP: 19103603
Guild: l_PLATINUM_l
34. BLacKPaNTHeR
Level: 120
SP: 18665785
Guild: SUICIDESQUAD
35. Paopao
Level: 120
SP: 18406773
Guild: Wars
36. Maxima
Level: 120
SP: 18293149
Guild: Wars
37. Skyline
Level: 120
SP: 18238736
Guild: Wars
38. Nungsuwat_
Level: 120
SP: 17100586
Guild: IIALL_StaRll
39. ROBUSTA
Level: 120
SP: 16802100
Guild: UNITY
40. khawtang
Level: 120
SP: 16646676
Guild: UNITY
41. CARMEJI
Level: 120
SP: 16254089
Guild: ALL_StaR
42. Snake_Eyes
Level: 120
SP: 16129034
Guild: UNITY
43. lll54lll
Level: 120
SP: 15615879
Guild: SUICIDESQUAD
44. nno5
Level: 120
SP: 14832784
Guild: NO GUILD
45. Khawheniyw
Level: 120
SP: 14797378
Guild: UNITY
46. Chwihwa
Level: 120
SP: 14410079
Guild: NO GUILD
47. Alpha
Level: 120
SP: 13514273
Guild: ll_Wars_ll
48. MontBlanc
Level: 120
SP: 13509054
Guild: IIALL_StaRll
49. Zander
Level: 120
SP: 13198895
Guild: UNITY
50. Gaston
Level: 120
SP: 12702720
Guild: UNITY
51. ZenSo
Level: 120
SP: 12193852
Guild: NO GUILD
52. nno4
Level: 120
SP: 12162383
Guild: NO GUILD
53. Unicorn
Level: 120
SP: 12088431
Guild: IIALL_StaRll
54. _TomnooFai_
Level: 120
SP: 11767734
Guild: Wars
55. Jullet
Level: 120
SP: 11666250
Guild: l_PLATINUM_l
56. nno2
Level: 120
SP: 11438579
Guild: NO GUILD
57. ZiGar
Level: 120
SP: 11005594
Guild: NO GUILD
58. ANDAMAN
Level: 120
SP: 10819897
Guild: KING_ARTHUR
59. SINGLe
Level: 120
SP: 10767691
Guild: SUICIDESQUAD
60. Kamikaze
Level: 120
SP: 10709234
Guild: NO GUILD
61. Suwat
Level: 120
SP: 10629154
Guild: IIALL_StaRll
62. Victoria
Level: 120
SP: 10334514
Guild: IIALL_StaRll
63. SweeT
Level: 120
SP: 10097486
Guild: IIALL_StaRll
64. nno6
Level: 120
SP: 9493853
Guild: NO GUILD
65. PegasuS
Level: 120
SP: 9373454
Guild: _xXx_
66. eKiMoJio
Level: 120
SP: 8665197
Guild: Wars
67. SiriusA
Level: 120
SP: 7659578
Guild: IIALL_StaRll
68. 082669no
Level: 120
SP: 208642
Guild: IIALL_StaRll
69. Online_Point
Level: 119
SP: 14934957
Guild: IIALL_StaRll
70. Online_Play
Level: 119
SP: 11994594
Guild: IIALL_StaRll
71. 20Y_C0KE
Level: 119
SP: 11951350
Guild: NO GUILD
72. BoaHanCock
Level: 119
SP: 11492472
Guild: UNITY
73. AEsir
Level: 119
SP: 11461770
Guild: l_PLATINUM_l
74. KiRaN
Level: 119
SP: 10820280
Guild: NO GUILD
75. HonZA
Level: 119
SP: 10689192
Guild: ALL_StaR
76. FarM
Level: 119
SP: 10570884
Guild: NO GUILD
77. STARKING
Level: 119
SP: 10330331
Guild: IIALL_StaRll
78. nno9
Level: 119
SP: 10151674
Guild: NO GUILD
79. 100Kg
Level: 119
SP: 10054057
Guild: IIALL_StaRll
80. nno8
Level: 119
SP: 9840716
Guild: NO GUILD
81. ATLANTIS
Level: 119
SP: 9616145
Guild: KING_ARTHUR
82. PlaY_I3oY
Level: 119
SP: 8931621
Guild: NO GUILD
83. Ryujoyeong
Level: 119
SP: 8726680
Guild: NO GUILD
84. ArMyy
Level: 119
SP: 8541703
Guild: Wars
85. Swagger
Level: 119
SP: 8198193
Guild: NO GUILD
86. SINGER_X_ONE
Level: 119
SP: 7657113
Guild: KING_ARTHUR
87. ShadovV
Level: 119
SP: 7561277
Guild: _xXx_
88. BLaCKJUSTIN
Level: 119
SP: 7328288
Guild: SUICIDESQUAD
89. CAMPUS
Level: 119
SP: 6940036
Guild: IIALL_StaRll
90. IIWizarDII
Level: 118
SP: 14626652
Guild: IIALL_StaRIl
91. llWizarDll
Level: 118
SP: 13773730
Guild: IIALL_StaRIl
92. IIWizarDll
Level: 118
SP: 13518085
Guild: IIALL_StaRII
93. SomiDuS
Level: 118
SP: 13491710
Guild: ImaginDragon
94. llWizarDIl
Level: 118
SP: 12130189
Guild: IIALL_StaRII
95. llWizarDlI
Level: 118
SP: 9566081
Guild: IIALL_StaRll
96. GoD
Level: 118
SP: 8346048
Guild: l_PLATINUM_l
97. Hibari
Level: 118
SP: 8278298
Guild: IIALL_StaRll
98. BUB1
Level: 118
SP: 7813702
Guild: NO GUILD
99. BUB2
Level: 118
SP: 7760959
Guild: NO GUILD
100. SwEeTTT
Level: 118
SP: 7701263
Guild: IIALL_StaRll

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

147

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันพุธ
เวลา 14.00น. - 17.00น.
UNITY
ปิดบ้าน
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED