ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | Highscores

1. Bella
Level: 100
EXP: 1406035567
Guild: DemondEyes
2. Bonita
Level: 100
EXP: 1406035567
Guild: DemondEyes
3. Chandra
Level: 100
EXP: 1406035567
Guild: DemondEyes
4. Chaya
Level: 100
EXP: 1406035567
Guild: DemondEyes
5. DE
Level: 100
EXP: 1406035567
Guild: DemondEyes
6. FOX
Level: 100
EXP: 1406035567
Guild: Fighting
7. IMAX
Level: 100
EXP: 1406035567
Guild: Fighting
8. Mamiya
Level: 100
EXP: 1406035567
Guild: DemondEyes
9. Mystery
Level: 100
EXP: 1406035567
Guild: DemondEyes
10. Naruto
Level: 100
EXP: 1406035567
Guild: Fighting
11. Tara
Level: 100
EXP: 1406035567
Guild: DemondEyes
12. Tanya
Level: 100
EXP: 1405288527
Guild: DemondEyes
13. YOUR
Level: 100
EXP: 822048730
Guild: DemondEyes
14. EXODIA
Level: 100
EXP: 699272005
Guild: Fighting
15. Kasper
Level: 100
EXP: 646160363
Guild: DemondEyes
16. BAD
Level: 100
EXP: 581874914
Guild: DemondEyes
17. DevilS_Line
Level: 100
EXP: 99092923
Guild: DemondEyes
18. Aquarius
Level: 99
EXP: 1047854628
Guild: DemondEyes
19. six6sick
Level: 99
EXP: 1002696100
Guild: DemondEyes
20. Excuse_Me
Level: 99
EXP: 847827289
Guild: DemondEyes
21. 1st
Level: 99
EXP: 728919135
Guild: Fighting
22. maneki_neko
Level: 99
EXP: 714236454
Guild: DemondEyes
23. MigueIa
Level: 99
EXP: 27617989
Guild: Fighting
24. KingCobra
Level: 99
EXP: 8738347
Guild: DemondEyes
25. ll
Level: 98
EXP: 315645519
Guild: Fighting
26. FranPINGPING
Level: 98
EXP: 132608652
Guild: Fighting
27. AgresiFGuZu
Level: 98
EXP: 52059268
Guild: Fighting
28. Serapiumu
Level: 98
EXP: 39922898
Guild: Fighting
29. JpIXT0808080
Level: 97
EXP: 644058904
Guild: DemondEyes
30. ElizabeThIIz
Level: 96
EXP: 87329535
Guild: Fighting
31. EchO
Level: 95
EXP: 463143547
Guild: Fighting
32. OneManShow
Level: 95
EXP: 78170120
Guild: DemondEyes
33. IaRMInDy
Level: 94
EXP: 605898842
Guild: Fighting
34. lUOS
Level: 94
EXP: 392110800
Guild: DemondEyes
35. KenO
Level: 94
EXP: 131676696
Guild: Fighting
36. Rol3in_____
Level: 94
EXP: 124773893
Guild: DemondEyes
37. EP_11
Level: 94
EXP: 72574539
Guild: Fighting
38. L1veOnTv____
Level: 93
EXP: 372026481
Guild: DemondEyes
39. PACIFIC
Level: 93
EXP: 356504637
Guild: NO GUILD
40. KenShin
Level: 93
EXP: 237061014
Guild: LaVenDeR
41. MinNieMeen
Level: 93
EXP: 203882931
Guild: LaVenDeR
42. JaiLoy
Level: 93
EXP: 161576452
Guild: NO GUILD
43. BlacKDragON
Level: 93
EXP: 54459448
Guild: LaVenDeR
44. RangerCodeVI
Level: 93
EXP: 36604752
Guild: LaVenDeR
45. KaTi
Level: 92
EXP: 469093551
Guild: NO GUILD
46. Sofia
Level: 92
EXP: 419136430
Guild: Fighting
47. ALASKA
Level: 92
EXP: 376110418
Guild: NO GUILD
48. Allie
Level: 92
EXP: 321843554
Guild: Fighting
49. Luciano
Level: 92
EXP: 320996463
Guild: NO GUILD
50. Nana
Level: 92
EXP: 139076336
Guild: NO GUILD

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

124

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED