ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

zx123

CURRENT LEVEL 101
Strength 20
Intellect 20
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 10,000,000,000
LAST LOGIN 06/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Adamantine Blade

Seal of Sun
Sort of item: Blade
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2340 ~ 2690 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3520 ~ 3968 (+0%)
Durability 143/143 (+0%)
Attack rating 126 (+0%)
Critical 5 (+0%)
Phy. reinforce 332.6 % ~ 382.3 % (+0%)
Mag. reinforce 500.3 % ~ 563.9 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Cotton Suit

Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 39/39 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 42.0 (+0%)
Mag. reinforce 89.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cotton Shoes

Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 39/39 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 30.0 (+0%)
Mag. reinforce 65.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cotton Trousers

Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 39/39 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 34.0 (+0%)
Mag. reinforce 73.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED