ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

z_VirGiN_Z

CURRENT LEVEL 111
Strength 130
Intellect 460
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 33,458,350
LAST LOGIN 17/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias Payut

OFFLINE

Guardian Aegis (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+3%)
Mag. def. pwr. 418 (+3%)
Durability 87/96 (+16%)
Blocking rate 16 (+3%)
Phy. reinforce 455.4 (+29%)
Mag. reinforce 655.4 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
0

Sort of item: Light staff
Degree: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 523 ~ 640 (+0%)
Durability 56/56 (+0%)
Attack rating 107 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 178.1 % ~ 217.7 % (+0%)

Required level 42
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Alette (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 69/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Valor Morion (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 235 (+6%)
Mag. def. pwr. 355 (+0%)
Durability 165/94 (+19%)
Parry rate 52 (+51%)
Phy. reinforce 364.1 (+19%)
Mag. reinforce 829.2 (+61%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Red Thunder Glove (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 68/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Mail (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 100/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 30% Increase
Dizzy Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 89 (+32%)
Mag. def. pwr. 132 (+22%)
Durability 62/65 (+0%)
Parry rate 30 (+12%)
Phy. reinforce 161.2 (+16%)
Mag. reinforce 233.0 (+0%)

Required level 54
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Red Thunder Tasset (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 90/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 20% Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 29.8 (+9%)
Mag. absorption 34.1 (+25%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.4 (+6%)
Mag. absorption 23.7 (+3%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.9 (+25%)
Mag. absorption 21.3 (+3%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 20.7 (+0%)
Mag. absorption 31.3 (+51%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

162

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED