ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

z_VirGiN_Z

CURRENT LEVEL 105
Strength 124
Intellect 436
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 60,039,109
LAST LOGIN 06/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias February

OFFLINE

Guardian Aegis (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 277 (+9%)
Mag. def. pwr. 455 (+12%)
Durability 75/85 (+3%)
Blocking rate 23 (+48%)
Phy. reinforce 466.0 (+32%)
Mag. reinforce 689.3 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ethereal Cane (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+74%)
Mag. atk. pwr. 3559 ~ 4350 (+3%)
Durability 94/109 (+38%)
Attack rating 164 (+38%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+29%)
Mag. reinforce 629.1 % ~ 769.0 % (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Red Thunder Alette (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 77/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Valor Morion (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 235 (+6%)
Mag. def. pwr. 355 (+0%)
Durability 167/94 (+19%)
Parry rate 52 (+51%)
Phy. reinforce 364.1 (+19%)
Mag. reinforce 829.2 (+61%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Red Thunder Glove (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 77/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Mail (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 102/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 30% Increase
Valor Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 288 (+38%)
Mag. def. pwr. 388 (+16%)
Durability 96/83 (+6%)
Parry rate 50 (+9%)
Phy. reinforce 296.6 (+3%)
Mag. reinforce 653.4 (+35%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 20% Increase
Red Thunder Tasset (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 89/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 20% Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 46.4 (+51%)
Mag. absorption 30.7 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.7 (+32%)
Mag. absorption 27.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.1 (+51%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.8 (+29%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

202

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED