ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

wi12

CURRENT LEVEL 115
Strength 134
Intellect 473
Stat points 3
next lvl 0.00%
Gold 1,066,315,198
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias goods

OFFLINE

No item equipped
Evil Soul Rising (+10)

Seal of Moon
Sort of item: Two handed staff
Degree: 12 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 6659 ~ 8139 (+41%)
Durability 190/83 (+0%)
Attack rating 177 (+41%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 1,124.4 % ~ 1,374.3 % (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

205
199
211
79
73
115
91
103
Kefta Alette (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 294 (+61%)
Mag. def. pwr. 527 (+80%)
Durability 209/79 (+0%)
Parry rate 45 (+80%)
Phy. reinforce 405.7 (+61%)
Mag. reinforce 682.6 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
198
204
Kefta Morion (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 368 (+61%)
Mag. def. pwr. 589 (+61%)
Durability 194/80 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 502.3 (+61%)
Mag. reinforce 845.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
150
162
198
204
Kefta Glove (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 273 (+61%)
Mag. def. pwr. 437 (+61%)
Durability 205/79 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 376.7 (+61%)
Mag. reinforce 634.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
198
204
Kefta Mail (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 490 (+61%)
Mag. def. pwr. 784 (+61%)
Durability 208/80 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 663.3 (+61%)
Mag. reinforce 1,115.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
150
162
198
204
Kefta Boots (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 346 (+61%)
Mag. def. pwr. 554 (+61%)
Durability 213/80 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 529.2 (+80%)
Mag. reinforce 795.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
198
204
Kefta Tasset (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 401 (+61%)
Mag. def. pwr. 642 (+61%)
Durability 211/80 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 542.6 (+61%)
Mag. reinforce 912.9 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
150
162
198
204
Platelight Necklace (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 49.9 (+61%)
Mag. absorption 49.9 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Platelight Earring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.7 (+80%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Platelight Ring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Platelight Ring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

153

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED