ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

wi12

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 944,622,460
LAST LOGIN 15/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias S0003

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+29%)
Mag. atk. pwr. 4665 ~ 5702 (+35%)
Durability 158/121 (+54%)
Attack rating 160 (+35%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)
Mag. reinforce 702.1 % ~ 858.3 % (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Durability 160% Increase
Attack rate 20% Increase
Critical 100
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

184

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRIl
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED