ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

sky

CURRENT LEVEL 89
Strength 318
Intellect 162
Stat points 0
next lvl 45.32%
Gold 420,956,967
LAST LOGIN 02/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias sk

OFFLINE

No item equipped
Occult Bow

Sort of item: Bow
Degree: 5 degrees


Phy. atk. pwr. 167 ~ 202 (+0%)
Mag. atk. pwr. 267 ~ 323 (+0%)
Durability 61/64 (+0%)
Attack rating 89 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 66.6 % ~ 82.7 % (+0%)
Mag. reinforce 106.5 % ~ 132.3 % (+0%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Cotton Suit

Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 0/39 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 42.0 (+0%)
Mag. reinforce 89.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cotton Shoes

Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 0/39 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 30.0 (+0%)
Mag. reinforce 65.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cotton Trousers

Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 0/39 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 34.0 (+0%)
Mag. reinforce 73.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

140

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED