ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

six6sick

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 3,816,252
LAST LOGIN 13/08/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias JShow

OFFLINE

Guardian Aegis (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+3%)
Mag. def. pwr. 455 (+12%)
Durability 220/117 (+41%)
Blocking rate 20 (+29%)
Phy. reinforce 363.6 (+3%)
Mag. reinforce 728.9 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Durability 160% Increase
Critical 100
Ethereal Cane (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 4561 ~ 5575 (+32%)
Durability 112/86 (+9%)
Attack rating 126 (+6%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 561.7 % ~ 686.6 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Durability 160% Increase
Attack rate 60% Increase
Critical 100
221
Steady (1Time/times)
Ox Polldron (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 219 (+12%)
Mag. def. pwr. 412 (+61%)
Durability 197/94 (+3%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 280.2 (+3%)
Mag. reinforce 445.0 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Ox Armet (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 259 (+6%)
Mag. def. pwr. 381 (+19%)
Durability 200/94 (+3%)
Parry rate 52 (+6%)
Phy. reinforce 465.1 (+38%)
Mag. reinforce 441.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
MP 850 Increase
HP 850 Increase
Ox Gauntlet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 192 (+6%)
Mag. def. pwr. 266 (+12%)
Durability 197/97 (+6%)
Parry rate 42 (+6%)
Phy. reinforce 316.3 (+25%)
Mag. reinforce 360.8 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Ox Composite Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 397 (+22%)
Mag. def. pwr. 575 (+35%)
Durability 203/95 (+3%)
Parry rate 65 (+12%)
Phy. reinforce 600.8 (+35%)
Mag. reinforce 675.1 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Ox Greave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 250 (+9%)
Mag. def. pwr. 476 (+58%)
Durability 221/112 (+22%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 408.9 (+29%)
Mag. reinforce 518.8 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Ox Composite Poleyn (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 437 (+64%)
Mag. def. pwr. 359 (+3%)
Durability 205/98 (+6%)
Parry rate 55 (+6%)
Phy. reinforce 407.7 (+12%)
Mag. reinforce 642.6 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.4 (+25%)
Mag. absorption 32.5 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.9 (+25%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.8 (+54%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.0 (+38%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED