ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

six6sick

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 72,534,394
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Nothing
Job Alias None

ONLINE

Guardian Aegis (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 383 (+51%)
Mag. def. pwr. 406 (+0%)
Durability 244/107 (+29%)
Blocking rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 455.4 (+29%)
Mag. reinforce 672.4 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Critical 3
Ethereal Cane (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+51%)
Mag. atk. pwr. 4008 ~ 4899 (+16%)
Durability 84/88 (+12%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+70%)
Mag. reinforce 685.3 % ~ 837.7 % (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Polldron (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 219 (+12%)
Mag. def. pwr. 412 (+61%)
Durability 93/94 (+3%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 280.2 (+3%)
Mag. reinforce 445.0 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Armet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+12%)
Mag. def. pwr. 451 (+41%)
Durability 299/138 (+51%)
Parry rate 52 (+12%)
Phy. reinforce 444.8 (+32%)
Mag. reinforce 582.1 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Durability 160% Increase
Ox Gauntlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 192 (+6%)
Mag. def. pwr. 266 (+12%)
Durability 94/97 (+6%)
Parry rate 42 (+6%)
Phy. reinforce 316.3 (+25%)
Mag. reinforce 360.8 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 397 (+22%)
Mag. def. pwr. 575 (+35%)
Durability 94/95 (+3%)
Parry rate 65 (+12%)
Phy. reinforce 600.8 (+35%)
Mag. reinforce 675.1 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Greave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 250 (+9%)
Mag. def. pwr. 476 (+58%)
Durability 102/112 (+22%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 408.9 (+29%)
Mag. reinforce 518.8 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Poleyn (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 437 (+64%)
Mag. def. pwr. 359 (+3%)
Durability 95/98 (+6%)
Parry rate 55 (+6%)
Phy. reinforce 407.7 (+12%)
Mag. reinforce 642.6 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.4 (+25%)
Mag. absorption 32.5 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.9 (+25%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.0 (+38%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.8 (+54%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED