ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

r2omantic_

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 100,096,916
LAST LOGIN 29/12/2018
GUILD SUICIDESQUAD
Job Type Thief
Job Alias lllRlll

OFFLINE

Arrow(7606)
Sunaktra (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3025 ~ 3707 (+61%)
Mag. atk. pwr. 4238 ~ 5194 (+41%)
Durability 98/98 (+0%)
Attack rating 198 (+61%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 452.2 % ~ 554.2 % (+61%)
Mag. reinforce 633.7 % ~ 776.5 % (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
102
114
72
78
Kefta Shell

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+0%)
Mag. def. pwr. 307 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 257.0 (+0%)
Mag. reinforce 432.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Kefta Headgear

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+0%)
Mag. def. pwr. 384 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 319.0 (+0%)
Mag. reinforce 535.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Kefta Bracer

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 170 (+0%)
Mag. def. pwr. 285 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 239.0 (+0%)
Mag. reinforce 401.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Kefta Lamellar

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 304 (+0%)
Mag. def. pwr. 511 (+0%)
Durability 90/90 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 421.0 (+0%)
Mag. reinforce 707.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Kefta Boots

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+0%)
Mag. def. pwr. 361 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 300.0 (+0%)
Mag. reinforce 504.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Kefta Tasset

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+0%)
Mag. def. pwr. 418 (+0%)
Durability 90/90 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 578.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Nektid Necklace (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 31.0 (+0%)
Mag. absorption 31.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Nektid Erarring

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 26.5 (+0%)
Mag. absorption 26.5 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Jewel Ring

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Jewel Ring

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED