ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

o_PalaDin_o

CURRENT LEVEL 116
Strength 480
Intellect 135
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 277,868,632
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Ophiuchus Inferno Torture (+5)

Sort of item: Dagger
Degree: 12 degrees


Phy. atk. pwr. 4493 ~ 5491 (+61%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+12%)
Durability 237/170 (+22%)
Attack rating 208 (+67%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 675.6 % ~ 825.6 % (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+35%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 200% Increase
205
211
73
103
Ophiuchus Angel Alette

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 266 (+16%)
Mag. def. pwr. 459 (+25%)
Durability 45/100 (+22%)
Parry rate 48 (+35%)
Phy. reinforce 370.0 (+25%)
Mag. reinforce 844.9 (+70%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Armet

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 251 (+0%)
Mag. def. pwr. 329 (+0%)
Durability 99/93 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 450.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
90
72
Drako War God Gauntlet

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 187 (+0%)
Mag. def. pwr. 244 (+0%)
Durability 95/92 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 258.0 (+0%)
Mag. reinforce 337.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
Drako War God Mail

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 287 (+9%)
Mag. def. pwr. 473 (+12%)
Durability 32/78 (+0%)
Parry rate 63 (+16%)
Phy. reinforce 553.5 (+48%)
Mag. reinforce 703.4 (+12%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Ophiuchus Heaven Greave (+1)

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 344 (+16%)
Mag. def. pwr. 450 (+16%)
Durability 110/123 (+29%)
Parry rate 53 (+51%)
Phy. reinforce 413.1 (+9%)
Mag. reinforce 719.2 (+45%)

Required level 115
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Parry rate 5% Increase
Durability 10% Increase
Lucky (5Time/times)
Steady (4Time/times)
Str 2 Increase
65
Ophiuchus Heaven Fluted Poleyn (+2)

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 552 (+61%)
Mag. def. pwr. 606 (+35%)
Durability 53/99 (+3%)
Parry rate 58 (+19%)
Phy. reinforce 461.1 (+6%)
Mag. reinforce 603.1 (+6%)

Required level 116
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Astral (6Time/times)
65
Capricorn Heaven Necklace (+3)

Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 36.1 (+22%)
Mag. absorption 40.0 (+35%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
Scorpio Sapphire Earring

Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 19.3 (+0%)
Mag. absorption 19.3 (+0%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Capricorn Heaven Ring (+3)

Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 25.1 (+9%)
Mag. absorption 28.8 (+25%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
Capricorn Heaven Ring (+3)

Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 27.4 (+19%)
Mag. absorption 23.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

129

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED