ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

o_GobLin_o

CURRENT LEVEL 77
Strength 324
Intellect 96
Stat points 0
next lvl 28.16%
Gold 40,260,908
LAST LOGIN 15/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Wing Gleam (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 124 (+6%)
Mag. def. pwr. 198 (+6%)
Durability 73/74 (+3%)
Blocking rate 17 (+9%)
Phy. reinforce 217.3 (+3%)
Mag. reinforce 412.4 (+22%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Dame Blade (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 1275 ~ 1558 (+29%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Durability 99/83 (+0%)
Attack rating 156 (+22%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 295.8 % ~ 361.5 % (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+9%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 20% Increase
Thunder Polldron (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 167 (+25%)
Mag. def. pwr. 203 (+16%)
Durability 91/96 (+12%)
Parry rate 39 (+25%)
Phy. reinforce 304.5 (+45%)
Mag. reinforce 291.5 (+6%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gold Great Helm (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 95 (+16%)
Mag. def. pwr. 113 (+6%)
Durability 171/80 (+6%)
Parry rate 32 (+16%)
Phy. reinforce 184.8 (+12%)
Mag. reinforce 319.7 (+48%)

Required level 55
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 120% Increase
Thunder Gauntlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 120 (+0%)
Mag. def. pwr. 218 (+38%)
Durability 88/91 (+6%)
Parry rate 37 (+48%)
Phy. reinforce 334.1 (+74%)
Mag. reinforce 258.5 (+3%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gold Cuirassir Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 126 (+12%)
Mag. def. pwr. 191 (+29%)
Durability 142/101 (+32%)
Parry rate 41 (+32%)
Phy. reinforce 264.2 (+19%)
Mag. reinforce 430.7 (+48%)

Required level 57
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
146
Durability 60% Increase
Gold Greave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 76 (+3%)
Mag. def. pwr. 106 (+9%)
Durability 83/90 (+19%)
Parry rate 30 (+83%)
Phy. reinforce 156.6 (+3%)
Mag. reinforce 258.0 (+29%)

Required level 54
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gold Cuirassir Poleyn (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 115 (+29%)
Mag. def. pwr. 124 (+6%)
Durability 86/96 (+25%)
Parry rate 34 (+61%)
Phy. reinforce 258.1 (+45%)
Mag. reinforce 241.0 (+3%)

Required level 56
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 21.5 (+6%)
Mag. absorption 25.4 (+25%)

Required level 56
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 18.5 (+9%)
Mag. absorption 21.3 (+25%)

Required level 54
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 25.8 (+70%)
Mag. absorption 17.0 (+12%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 26.9 (+77%)
Mag. absorption 24.0 (+58%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED