ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

o_Dew_o

CURRENT LEVEL 116
Strength 135
Intellect 480
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 2,828,647,087
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Evil Soul Rising (+5)

Seal of Moon
Sort of item: Two handed staff
Degree: 12 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 7604 ~ 9294 (+61%)
Durability 139/83 (+0%)
Attack rating 202 (+61%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 698.4 % ~ 853.6 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

79
73
103
91
211
205
115
Red Thunder Alette (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 200/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Red Thunder Morion (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 120/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 3 Increase
Durability 60% Increase
HP 250 Increase
Red Thunder Glove (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 155/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 6 Increase
Durability 100% Increase
Red Thunder Mail (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 124/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 4 Increase
Durability 60% Increase
HP 600 Increase
Red Thunder Boots (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 203/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Red Thunder Tasset (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 205/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 5 Increase
Durability 160% Increase
HP 88 Increase
Heaven Necklace

Seal of Star
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 31.0 (+0%)
Mag. absorption 31.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
Dragon Earring (+5)

Seal of Star
Sort of item: Earring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 33.9 (+22%)
Mag. absorption 33.9 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

181
169
193
187
79
Heaven Ring

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
Ophiuchus Dragon Ring (+5)

Sort of item: Ring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 35.1 (+35%)
Mag. absorption 31.7 (+22%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

193
187
181
169
175

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED