ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

o_Chakvaw_o

CURRENT LEVEL 111
Strength 460
Intellect 130
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 595,535,135
LAST LOGIN 02/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias KKKKKKUUUUYY

OFFLINE

Arrow(796)
Newtrita (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1775 ~ 2175 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2840 ~ 3480 (+0%)
Durability 83/97 (+0%)
Attack rating 121 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 270.0 % ~ 330.8 % (+0%)
Mag. reinforce 432.0 % ~ 529.4 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Shoulder (+5)

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+0%)
Mag. def. pwr. 263 (+0%)
Durability 49/98 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 283.0 (+0%)
Mag. reinforce 371.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

3
204
Black Crown (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 291 (+19%)
Mag. def. pwr. 422 (+32%)
Durability 85/98 (+0%)
Parry rate 52 (+0%)
Phy. reinforce 498.8 (+45%)
Mag. reinforce 693.0 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Bracer (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 187 (+3%)
Mag. def. pwr. 306 (+29%)
Durability 82/97 (+0%)
Parry rate 42 (+29%)
Phy. reinforce 348.3 (+35%)
Mag. reinforce 519.0 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 355 (+9%)
Mag. def. pwr. 477 (+12%)
Durability 76/98 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 467.6 (+3%)
Mag. reinforce 801.9 (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 287 (+25%)
Mag. def. pwr. 406 (+35%)
Durability 93/135 (+38%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 427.7 (+32%)
Mag. reinforce 462.2 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Hose (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 325 (+22%)
Mag. def. pwr. 450 (+29%)
Durability 95/142 (+45%)
Parry rate 55 (+3%)
Phy. reinforce 523.1 (+41%)
Mag. reinforce 578.3 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.1 (+3%)
Mag. absorption 39.7 (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.8 (+54%)
Mag. absorption 27.7 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED