ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

oMARCOo

CURRENT LEVEL 90
Strength 109
Intellect 376
Stat points 0
next lvl 43.84%
Gold 39,179,156
LAST LOGIN 12/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias PoLo_

OFFLINE

No item equipped
Three Ring Lightning Glaive

Sort of item: Glaive
Degree: 4 degrees


Phy. atk. pwr. 100 ~ 120 (+0%)
Mag. atk. pwr. 150 ~ 176 (+0%)
Durability 56/56 (+0%)
Attack rating 66 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 57.3 % ~ 70.8 % (+0%)
Mag. reinforce 85.2 % ~ 102.5 % (+0%)

Required level 24
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Shelter Holyword Suit

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 4 degrees


Phy. def. pwr. 19 (+0%)
Mag. def. pwr. 41 (+0%)
Durability 50/50 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 73.0 (+0%)
Mag. reinforce 155.0 (+0%)

Required level 29
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Shelter Holyword Shoes

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 4 degrees


Phy. def. pwr. 12 (+0%)
Mag. def. pwr. 25 (+0%)
Durability 48/49 (+0%)
Parry rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 50.0 (+0%)
Mag. reinforce 106.0 (+0%)

Required level 26
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Shelter Holyword Trousers

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 4 degrees


Phy. def. pwr. 15 (+0%)
Mag. def. pwr. 31 (+0%)
Durability 50/50 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 58.0 (+0%)
Mag. reinforce 124.0 (+0%)

Required level 28
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED