ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

oGeffeNo

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 311,388,750
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias 5555

ONLINE

Arrow(3395)
Ye's Divine Bow (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2573 ~ 3153 (+58%)
Mag. atk. pwr. 2684 ~ 3288 (+3%)
Durability 273/163 (+70%)
Attack rating 126 (+6%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 457.9 % ~ 561.2 % (+80%)
Mag. reinforce 472.1 % ~ 578.6 % (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Attack rate 60% Increase
Critical 100
Black Shoulder (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 264 (+35%)
Mag. def. pwr. 271 (+6%)
Durability 99/108 (+12%)
Parry rate 45 (+45%)
Phy. reinforce 278.0 (+0%)
Mag. reinforce 406.6 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 4 Increase
Parry rate 60% Increase
Red Thunder Headgear (+7)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+19%)
Durability 254/131 (+48%)
Attack rating 0 (+29%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+6%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Black Bracer (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+29%)
Mag. def. pwr. 276 (+16%)
Durability 99/105 (+9%)
Parry rate 42 (+58%)
Phy. reinforce 289.0 (+12%)
Mag. reinforce 508.9 (+51%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Black Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 449 (+38%)
Mag. def. pwr. 464 (+9%)
Durability 112/163 (+67%)
Parry rate 65 (+48%)
Phy. reinforce 640.1 (+41%)
Mag. reinforce 629.6 (+6%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Black Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 347 (+51%)
Mag. def. pwr. 415 (+38%)
Durability 130/106 (+9%)
Parry rate 50 (+25%)
Phy. reinforce 353.2 (+9%)
Mag. reinforce 695.4 (+64%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 30% Increase
Parry rate 60% Increase
Black Hose (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 402 (+51%)
Mag. def. pwr. 505 (+45%)
Durability 100/106 (+9%)
Parry rate 55 (+45%)
Phy. reinforce 382.1 (+3%)
Mag. reinforce 704.7 (+45%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
MP 850 Increase
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.6 (+3%)
Mag. absorption 32.5 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 2% Reduce
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 48.1 (+83%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
ZombieHour 1% Reduce
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.1 (+51%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 41.6 (+74%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

213

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED