ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

maneki_neko

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 766,343
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Nothing
Job Alias None

ONLINE

No item equipped
Soul Fiend (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3767 ~ 4604 (+9%)
Durability 207/86 (+9%)
Attack rating 195 (+64%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+45%)
Mag. reinforce 724.6 % ~ 885.7 % (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 4 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Attack rate 5% Increase
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 188 (+6%)
Mag. def. pwr. 318 (+12%)
Durability 83/88 (+12%)
Parry rate 45 (+19%)
Phy. reinforce 318.6 (+29%)
Mag. reinforce 536.6 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 342 (+54%)
Mag. def. pwr. 501 (+41%)
Durability 80/81 (+3%)
Parry rate 52 (+6%)
Phy. reinforce 324.4 (+6%)
Mag. reinforce 545.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 175 (+6%)
Mag. def. pwr. 288 (+9%)
Durability 75/79 (+0%)
Parry rate 42 (+0%)
Phy. reinforce 296.7 (+29%)
Mag. reinforce 420.7 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+9%)
Mag. def. pwr. 625 (+32%)
Durability 82/89 (+12%)
Parry rate 65 (+19%)
Phy. reinforce 428.2 (+6%)
Mag. reinforce 828.4 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+16%)
Mag. def. pwr. 441 (+32%)
Durability 83/91 (+16%)
Parry rate 50 (+54%)
Phy. reinforce 342.7 (+19%)
Mag. reinforce 527.6 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 281 (+16%)
Mag. def. pwr. 434 (+12%)
Durability 80/82 (+3%)
Parry rate 55 (+54%)
Phy. reinforce 466.7 (+41%)
Mag. reinforce 589.4 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 39.6 (+29%)
Mag. absorption 34.4 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.5 (+16%)
Mag. absorption 33.9 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.8 (+12%)
Mag. absorption 34.7 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED