ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

maneki_neko

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 3,824,047
LAST LOGIN 13/08/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias _X_

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Mag. atk. pwr. 4769 ~ 5829 (+38%)
Durability 75/96 (+22%)
Attack rating 172 (+45%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+19%)
Mag. reinforce 724.6 % ~ 885.7 % (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Attack rate 60% Increase
Immortal (2Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Critical 60
Valor Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 188 (+6%)
Mag. def. pwr. 318 (+12%)
Durability 180/88 (+12%)
Parry rate 45 (+19%)
Phy. reinforce 318.6 (+29%)
Mag. reinforce 536.6 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Valor Morion (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 286 (+29%)
Mag. def. pwr. 355 (+0%)
Durability 221/111 (+41%)
Parry rate 52 (+6%)
Phy. reinforce 403.9 (+32%)
Mag. reinforce 576.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
MP 850 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
Valor Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 175 (+6%)
Mag. def. pwr. 288 (+9%)
Durability 171/79 (+0%)
Parry rate 42 (+0%)
Phy. reinforce 296.7 (+29%)
Mag. reinforce 420.7 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Valor Composite Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 331 (+12%)
Mag. def. pwr. 473 (+0%)
Durability 173/84 (+6%)
Parry rate 65 (+29%)
Phy. reinforce 533.3 (+32%)
Mag. reinforce 808.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
MP 850 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
Valor Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+16%)
Mag. def. pwr. 441 (+32%)
Durability 183/91 (+16%)
Parry rate 50 (+54%)
Phy. reinforce 342.7 (+19%)
Mag. reinforce 527.6 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Valor Composite Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 281 (+16%)
Mag. def. pwr. 434 (+12%)
Durability 178/82 (+3%)
Parry rate 55 (+54%)
Phy. reinforce 466.7 (+41%)
Mag. reinforce 589.4 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.4 (+38%)
Mag. absorption 33.5 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.1 (+3%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.3 (+35%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.7 (+16%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED