ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

lnw

CURRENT LEVEL 99
Strength 118
Intellect 409
Stat points 3
next lvl 89.97%
Gold 28,586,576
LAST LOGIN 31/12/2018
GUILD Shadows
Job Type Hunter
Job Alias lnwHunter

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 254 (+0%)
Mag. def. pwr. 744 (+83%)
Durability 65/101 (+9%)
Blocking rate 17 (+9%)
Phy. reinforce 507.6 (+41%)
Mag. reinforce 738.1 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Break Heaven Sword (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1658 ~ 1869 (+3%)
Mag. atk. pwr. 3067 ~ 3526 (+12%)
Durability 176/177 (+41%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 306.8 % ~ 345.9 % (+22%)
Mag. reinforce 633.3 % ~ 728.0 % (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Girin Horn Shell (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+77%)
Mag. def. pwr. 204 (+0%)
Durability 62/101 (+22%)
Parry rate 39 (+6%)
Phy. reinforce 300.3 (+54%)
Mag. reinforce 367.4 (+12%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Headgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 166 (+6%)
Mag. def. pwr. 295 (+12%)
Durability 60/86 (+3%)
Parry rate 47 (+41%)
Phy. reinforce 285.4 (+16%)
Mag. reinforce 505.1 (+22%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 168 (+54%)
Mag. def. pwr. 291 (+58%)
Durability 57/83 (+0%)
Parry rate 37 (+45%)
Phy. reinforce 251.0 (+41%)
Mag. reinforce 306.9 (+3%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Lamellar (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 241 (+12%)
Mag. def. pwr. 419 (+16%)
Durability 68/112 (+32%)
Parry rate 60 (+6%)
Phy. reinforce 395.1 (+19%)
Mag. reinforce 785.4 (+41%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 235 (+64%)
Mag. def. pwr. 332 (+38%)
Durability 70/98 (+19%)
Parry rate 44 (+32%)
Phy. reinforce 247.4 (+9%)
Mag. reinforce 404.9 (+6%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 231 (+35%)
Mag. def. pwr. 370 (+29%)
Durability 69/113 (+35%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 444.2 (+67%)
Mag. reinforce 719.7 (+61%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.3 (+0%)
Mag. absorption 34.1 (+25%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.0 (+0%)
Mag. absorption 29.7 (+29%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.3 (+22%)
Mag. absorption 21.3 (+3%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.3 (+32%)
Mag. absorption 20.7 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

128

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED