ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

llnJ_llSJ

CURRENT LEVEL 85
Strength 356
Intellect 104
Stat points 0
next lvl 10.82%
Gold 7,968,719
LAST LOGIN 19/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Demonic Skin (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 200 (+19%)
Mag. def. pwr. 399 (+48%)
Durability 34/108 (+41%)
Blocking rate 20 (+25%)
Phy. reinforce 292.1 (+9%)
Mag. reinforce 428.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Katzbalger (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 2117 ~ 2588 (+48%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+51%)
Durability 85/90 (+3%)
Attack rating 189 (+61%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 298.0 % ~ 364.2 % (+12%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Polldron (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 133 (+0%)
Mag. def. pwr. 203 (+16%)
Durability 61/107 (+25%)
Parry rate 39 (+19%)
Phy. reinforce 296.1 (+41%)
Mag. reinforce 291.5 (+6%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Armet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+6%)
Mag. def. pwr. 268 (+19%)
Durability 34/97 (+12%)
Parry rate 47 (+19%)
Phy. reinforce 409.6 (+54%)
Mag. reinforce 348.0 (+0%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Gauntlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 140 (+16%)
Mag. def. pwr. 192 (+22%)
Durability 42/102 (+19%)
Parry rate 37 (+38%)
Phy. reinforce 334.1 (+74%)
Mag. reinforce 291.2 (+16%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Breast Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 374 (+58%)
Mag. def. pwr. 359 (+16%)
Durability 45/88 (+0%)
Parry rate 60 (+80%)
Phy. reinforce 576.4 (+61%)
Mag. reinforce 631.8 (+35%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Greave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 182 (+16%)
Mag. def. pwr. 266 (+29%)
Durability 56/106 (+22%)
Parry rate 44 (+22%)
Phy. reinforce 370.0 (+51%)
Mag. reinforce 391.6 (+22%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Breast Poleyn (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 259 (+38%)
Mag. def. pwr. 325 (+32%)
Durability 63/126 (+45%)
Parry rate 50 (+25%)
Phy. reinforce 341.5 (+19%)
Mag. reinforce 421.1 (+12%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 35.2 (+29%)
Mag. absorption 33.3 (+22%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 26.7 (+16%)
Mag. absorption 23.7 (+3%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.9 (+25%)
Mag. absorption 25.9 (+25%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.3 (+3%)
Mag. absorption 26.7 (+29%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED