ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

lll54lll

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 871,788,368
LAST LOGIN 12/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias MMM2

ONLINE

No item equipped
Capricorn Seraphim Praise (+5)

Sort of item: Harp
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+74%)
Mag. atk. pwr. 4247 ~ 5191 (+38%)
Durability 88/107 (+54%)
Attack rating 157 (+35%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+9%)
Mag. reinforce 534.6 % ~ 653.3 % (+3%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Valor Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 177 (+0%)
Mag. def. pwr. 392 (+38%)
Durability 37/111 (+41%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 333.5 (+35%)
Mag. reinforce 549.1 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 40% Increase
Valor Coronet (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 306 (+38%)
Mag. def. pwr. 423 (+19%)
Durability 28/83 (+6%)
Parry rate 52 (+38%)
Phy. reinforce 364.1 (+19%)
Mag. reinforce 515.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
MP 88 Increase
HP 88 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Red Thunder Glove

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 22/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Mail (+7)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 19/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

ZombieHour 160% Reduce
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 5 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 60% Increase
HP 88 Increase
MP 850 Increase
Valor Boots (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+16%)
Mag. def. pwr. 354 (+6%)
Durability 38/88 (+12%)
Parry rate 50 (+35%)
Phy. reinforce 426.2 (+48%)
Mag. reinforce 590.5 (+22%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Red Thunder Tasset (+7)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 28/80 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Capricorn Heaven Necklace (+5)

Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 31.4 (+6%)
Mag. absorption 40.8 (+38%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.7 (+3%)
Mag. absorption 27.4 (+19%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.3 (+22%)
Mag. absorption 20.7 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.0 (+16%)
Mag. absorption 20.7 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

206

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED