ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

lll54lll

CURRENT LEVEL 117
Strength 136
Intellect 484
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 68,433,387
LAST LOGIN 17/02/2019
GUILD SUICIDESQUAD
Job Type Trader
Job Alias MMM2

OFFLINE

No item equipped
Ethereal Cane (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+12%)
Mag. atk. pwr. 5564 ~ 6800 (+61%)
Durability 87/96 (+22%)
Attack rating 145 (+22%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 685.3 % ~ 837.7 % (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Critical 100
Attack rate 60% Increase
Steady (2Time/times)
Ophiuchus Angel Alette (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 287 (+25%)
Mag. def. pwr. 400 (+9%)
Durability 86/82 (+0%)
Parry rate 48 (+16%)
Phy. reinforce 390.7 (+32%)
Mag. reinforce 511.9 (+3%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

139
91
Ophiuchus Angel Morion (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 286 (+0%)
Mag. def. pwr. 619 (+35%)
Durability 93/109 (+32%)
Parry rate 55 (+12%)
Phy. reinforce 366.0 (+0%)
Mag. reinforce 768.8 (+25%)

Required level 115
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

139
163
79
73
151
Red Thunder Glove

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 155/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 100% Increase
Red Thunder Mail (+7)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 75/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

ZombieHour 160% Reduce
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 5 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 60% Increase
HP 88 Increase
MP 850 Increase
Leo Angel Boots (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 320 (+29%)
Mag. def. pwr. 754 (+90%)
Durability 78/81 (+0%)
Parry rate 52 (+6%)
Phy. reinforce 386.8 (+19%)
Mag. reinforce 753.5 (+38%)

Required level 112
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

139
Leo Angel Fluted Tasset (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 358 (+25%)
Mag. def. pwr. 813 (+77%)
Durability 115/100 (+22%)
Parry rate 57 (+0%)
Phy. reinforce 384.2 (+3%)
Mag. reinforce 964.0 (+54%)

Required level 113
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

163
91
139
79
151
Capricorn Heaven Necklace (+5)

Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 31.4 (+6%)
Mag. absorption 40.8 (+38%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 50% Increase
Steady (44Time/times)
Immortal (1Time/times)
Lucky (3Time/times)
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Str 25 Increase
Attack rate 25% Increase
Immortal (1Time/times)
Capricorn Heaven Ring (+9)

Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 28.1 (+22%)
Mag. absorption 37.0 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

140

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED