ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

llWizarDll

CURRENT LEVEL 118
Strength 137
Intellect 488
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,950,860,776
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD IIALL_StaRIl
Job Type Thief
Job Alias IIIWizarDlll

OFFLINE

No item equipped
Gia Brain (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 6659 ~ 8139 (+41%)
Durability 3/83 (+0%)
Attack rating 153 (+22%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 984.7 % ~ 1,203.6 % (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
210
90
114
102
78
72
Kefta Alette (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+41%)
Mag. def. pwr. 413 (+41%)
Durability 94/79 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 355.3 (+41%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Kefta Morion (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+41%)
Mag. def. pwr. 516 (+41%)
Durability 88/80 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 502.3 (+61%)
Mag. reinforce 740.3 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Kefta Glove (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 273 (+61%)
Mag. def. pwr. 383 (+41%)
Durability 79/79 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 329.9 (+41%)
Mag. reinforce 634.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
138
90
Kefta Mail (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 490 (+61%)
Mag. def. pwr. 877 (+80%)
Durability 86/80 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 663.3 (+61%)
Mag. reinforce 977.1 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Kefta Boots (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+41%)
Mag. def. pwr. 485 (+41%)
Durability 105/80 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 473.3 (+61%)
Mag. reinforce 696.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Kefta Tasset (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 351 (+41%)
Mag. def. pwr. 562 (+41%)
Durability 72/80 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 542.6 (+61%)
Mag. reinforce 799.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Ophiuchus Dragon Necklace (+10)

Sort of item: Necklace
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 50.3 (+51%)
Mag. absorption 40.6 (+22%)

Required level 116
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

199
73
79
181
169
175
193
187
Ophiuchus Dragon Earring (+10)

Sort of item: Earring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 40.2 (+41%)
Mag. absorption 34.8 (+22%)

Required level 115
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Astral (3Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
73
79
181
169
175
187
Lyra Dragon Ring (+10)

Sort of item: Ring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 32.8 (+22%)
Mag. absorption 43.3 (+61%)

Required level 118
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Astral (6Time/times)
79
181
169
175
193
187
Lyra Dragon Ring (+10)

Sort of item: Ring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 33.6 (+25%)
Mag. absorption 32.8 (+22%)

Required level 118
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

199
73
79
175
181
169
193
187

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

130

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED