ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

llWizarDIl

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 232,461,977
LAST LOGIN 11/12/2018
GUILD IIALL_StaRII
Job Type Thief
Job Alias IIlWizarDlll

ONLINE

Arrow(10000)
Newtrita (+13)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2857 ~ 3501 (+61%)
Mag. atk. pwr. 4572 ~ 5602 (+61%)
Durability 291/97 (+0%)
Attack rating 194 (+61%)
Critical 8 (+100%)
Phy. reinforce 380.7 % ~ 466.4 % (+41%)
Mag. reinforce 609.1 % ~ 746.5 % (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

102
198
204
90
78
72
114
Asus Light Shoulder (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 324 (+61%)
Mag. def. pwr. 424 (+61%)
Durability 294/98 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 399.0 (+41%)
Mag. reinforce 597.3 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
138
78
72
90
Asus Light Casque (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 405 (+61%)
Mag. def. pwr. 464 (+41%)
Durability 294/98 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 494.9 (+41%)
Mag. reinforce 826.2 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
150
162
138
78
72
90
Asus Light Bracer (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 263 (+41%)
Mag. def. pwr. 345 (+41%)
Durability 294/98 (+0%)
Parry rate 43 (+41%)
Phy. reinforce 370.8 (+41%)
Mag. reinforce 553.8 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
138
78
72
90
Asus Light Armor (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 472 (+41%)
Mag. def. pwr. 618 (+41%)
Durability 297/99 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 652.8 (+41%)
Mag. reinforce 854.5 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
150
162
138
78
72
90
Asus Light Footgear (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 334 (+41%)
Mag. def. pwr. 499 (+61%)
Durability 294/98 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 465.3 (+41%)
Mag. reinforce 609.1 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
138
90
Asus Light Hose (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 386 (+41%)
Mag. def. pwr. 506 (+41%)
Durability 297/99 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 534.4 (+41%)
Mag. reinforce 699.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
150
162
72
78
138
90
Nektid Necklace (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 49.9 (+61%)
Mag. absorption 43.7 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
180
192
174
186
Nektid Erarring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.7 (+16%)
Mag. absorption 38.5 (+61%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

167

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED