ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

llBlackTine

CURRENT LEVEL 95
Strength 158
Intellect 352
Stat points 0
next lvl 10.82%
Gold 310,313,941
LAST LOGIN 21/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias TSY100Up

OFFLINE

Arrow(8188)
Ye's Divine Bow (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2720 ~ 3333 (+67%)
Mag. atk. pwr. 2918 ~ 3576 (+12%)
Durability 100/114 (+19%)
Attack rating 126 (+6%)
Critical 11 (+96%)
Phy. reinforce 302.7 % ~ 371.0 % (+19%)
Mag. reinforce 496.5 % ~ 608.5 % (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+32%)
Mag. def. pwr. 353 (+38%)
Durability 101/118 (+22%)
Parry rate 45 (+25%)
Phy. reinforce 311.4 (+12%)
Mag. reinforce 363.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Casque (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+12%)
Mag. def. pwr. 432 (+35%)
Durability 99/103 (+6%)
Parry rate 52 (+6%)
Phy. reinforce 364.6 (+6%)
Mag. reinforce 693.0 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 227 (+25%)
Mag. def. pwr. 276 (+16%)
Durability 98/102 (+6%)
Parry rate 42 (+54%)
Phy. reinforce 265.7 (+3%)
Mag. reinforce 367.3 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 325 (+0%)
Mag. def. pwr. 533 (+25%)
Durability 100/106 (+9%)
Parry rate 65 (+45%)
Phy. reinforce 526.6 (+16%)
Mag. reinforce 879.1 (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Footgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 430 (+87%)
Mag. def. pwr. 415 (+38%)
Durability 98/98 (+0%)
Parry rate 50 (+3%)
Phy. reinforce 418.0 (+29%)
Mag. reinforce 682.6 (+61%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 317 (+19%)
Mag. def. pwr. 491 (+41%)
Durability 102/119 (+22%)
Parry rate 55 (+67%)
Phy. reinforce 393.3 (+6%)
Mag. reinforce 500.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Pearl Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 32.1 (+35%)
Mag. absorption 35.9 (+51%)

Required level 68
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
PoisoningHour 10% Reduce
ZombieHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
BurnHour 5% Reduce
Electric shockHour 1% Reduce
Black Pearl Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 23.8 (+19%)
Mag. absorption 20.6 (+3%)

Required level 66
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Electric shockHour 20% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Black Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 31.7 (+77%)
Mag. absorption 20.0 (+12%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Electric shockHour 3% Reduce
ZombieHour 10% Reduce
BurnHour 3% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
Black Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 17.9 (+0%)
Mag. absorption 17.9 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
PoisoningHour 10% Reduce
BurnHour 10% Reduce
ZombieHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

153

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED