ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ll44ll

CURRENT LEVEL 117
Strength 136
Intellect 484
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 283,500,070
LAST LOGIN 17/02/2019
GUILD SUICIDESQUAD
Job Type Thief
Job Alias llSAlI

OFFLINE

No item equipped
Gia Brain (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 6659 ~ 8139 (+41%)
Durability 229/83 (+0%)
Attack rating 126 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 698.4 % ~ 853.6 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
72
114
102
198
204
78
Ophiuchus Angel Alette (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 280 (+22%)
Mag. def. pwr. 437 (+19%)
Durability 175/115 (+41%)
Parry rate 48 (+19%)
Phy. reinforce 313.8 (+6%)
Mag. reinforce 830.0 (+67%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

91
139
Leo Angel Morion (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 321 (+22%)
Mag. def. pwr. 556 (+32%)
Durability 216/122 (+51%)
Parry rate 54 (+0%)
Phy. reinforce 365.7 (+6%)
Mag. reinforce 933.8 (+61%)

Required level 112
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

163
91
79
151
139
Red Thunder Glove (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 200/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Durability 160% Increase
Red Thunder Mail (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 199/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Leo Angel Boots (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 414 (+67%)
Mag. def. pwr. 702 (+77%)
Durability 125/83 (+3%)
Parry rate 52 (+16%)
Phy. reinforce 325.0 (+0%)
Mag. reinforce 611.5 (+12%)

Required level 112
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 60% Increase
Int 3 Increase
73
139
205
Ophiuchus Angel Fluted Tasset (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 471 (+51%)
Mag. def. pwr. 689 (+38%)
Durability 139/83 (+0%)
Parry rate 58 (+48%)
Phy. reinforce 406.9 (+3%)
Mag. reinforce 1,069.0 (+61%)

Required level 116
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
91
79
139
163
151
Dragon Necklace (+5)

Sort of item: Necklace
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 37.7 (+16%)
Mag. absorption 32.5 (+0%)

Required level 113
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
187
193
175
79
Dragon Earring (+5)

Sort of item: Earring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 28.6 (+3%)
Mag. absorption 30.3 (+9%)

Required level 112
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

79
181
193
175
Ophiuchus Dragon Ring (+5)

Sort of item: Ring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 28.3 (+9%)
Mag. absorption 35.9 (+38%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

193
181
175
169
187
79
Ophiuchus Dragon Ring (+5)

Sort of item: Ring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 34.3 (+32%)
Mag. absorption 34.3 (+32%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

79
193
187
169
175

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED