ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ll

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 3,172,633
LAST LOGIN 03/08/2018
GUILD Alpha
Job Type Hunter
Job Alias wmwmwmwm

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+29%)
Mag. atk. pwr. 5564 ~ 6800 (+61%)
Durability 210/86 (+9%)
Attack rating 191 (+61%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)
Mag. reinforce 792.0 % ~ 968.1 % (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Attack rate 60% Increase
Critical 100
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Alette (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+9%)
Mag. def. pwr. 318 (+12%)
Durability 226/96 (+22%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 254.4 (+3%)
Mag. reinforce 453.4 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Valor Coronet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+9%)
Mag. def. pwr. 355 (+0%)
Durability 208/83 (+6%)
Parry rate 52 (+9%)
Phy. reinforce 364.1 (+19%)
Mag. reinforce 911.6 (+77%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 850 Increase
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Valor Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 180 (+9%)
Mag. def. pwr. 425 (+61%)
Durability 208/81 (+3%)
Parry rate 42 (+22%)
Phy. reinforce 370.3 (+61%)
Mag. reinforce 420.7 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Valor Composite Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 361 (+22%)
Mag. def. pwr. 653 (+38%)
Durability 209/82 (+3%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 416.1 (+3%)
Mag. reinforce 679.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 850 Increase
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Valor Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 276 (+32%)
Mag. def. pwr. 334 (+0%)
Durability 208/81 (+3%)
Parry rate 50 (+16%)
Phy. reinforce 351.4 (+22%)
Mag. reinforce 484.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Valor Composite Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 373 (+54%)
Mag. def. pwr. 449 (+16%)
Durability 220/89 (+12%)
Parry rate 55 (+35%)
Phy. reinforce 360.8 (+9%)
Mag. reinforce 589.4 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 850 Increase
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 40.5 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 4 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 32.9 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (47Time/times)
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.8 (+58%)
Mag. absorption 45.4 (+90%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 24% Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED