ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ll

CURRENT LEVEL 99
Strength 118
Intellect 412
Stat points 0
next lvl 34.79%
Gold 119,815,053
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD Fighting
Job Type Trader
Job Alias NEED_YOU

OFFLINE

Demonic Skin (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 173 (+3%)
Mag. def. pwr. 270 (+0%)
Durability 68/86 (+12%)
Blocking rate 16 (+6%)
Phy. reinforce 396.6 (+48%)
Mag. reinforce 590.6 (+38%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lynx Ancient Legacy

Sort of item: Light staff
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+80%)
Mag. atk. pwr. 2021 ~ 2470 (+6%)
Durability 79/88 (+25%)
Attack rating 127 (+3%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 608.6 % ~ 743.8 % (+61%)

Required level 85
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Valor Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 217 (+22%)
Mag. def. pwr. 330 (+16%)
Durability 158/94 (+19%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 348.3 (+41%)
Mag. reinforce 536.6 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 100% Increase
Steady (1Time/times)
Valor Morion (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 329 (+48%)
Mag. def. pwr. 377 (+6%)
Durability 203/88 (+12%)
Parry rate 52 (+38%)
Phy. reinforce 431.5 (+41%)
Mag. reinforce 576.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Valor Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+22%)
Mag. def. pwr. 391 (+48%)
Durability 197/81 (+3%)
Parry rate 42 (+22%)
Phy. reinforce 310.5 (+35%)
Mag. reinforce 621.5 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Steady (1Time/times)
Valor Composite Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 296 (+0%)
Mag. def. pwr. 729 (+54%)
Durability 84/82 (+3%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 545.4 (+35%)
Mag. reinforce 719.7 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Durability 20% Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (2Time/times)
Valor Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 255 (+22%)
Mag. def. pwr. 398 (+19%)
Durability 252/121 (+54%)
Parry rate 50 (+54%)
Phy. reinforce 351.4 (+22%)
Mag. reinforce 576.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Steady (1Time/times)
Valor Composite Tasset (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 389 (+61%)
Mag. def. pwr. 387 (+0%)
Durability 150/82 (+3%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 466.7 (+41%)
Mag. reinforce 717.2 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 88 Increase
MP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 100% Increase
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.5 (+22%)
Mag. absorption 44.5 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.1 (+41%)
Mag. absorption 34.7 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 4 Increase
Steady (47Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Lucky (3Time/times)
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 37.8 (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 4 Increase
Electric shockHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

126

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED