ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

lUOS

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 176,302,991
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias SoSo

OFFLINE

Guardian Aegis (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 302 (+19%)
Mag. def. pwr. 443 (+9%)
Durability 93/107 (+29%)
Blocking rate 16 (+3%)
Phy. reinforce 522.4 (+48%)
Mag. reinforce 796.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Disaster Cane (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Dark staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3559 ~ 4350 (+3%)
Durability 158/161 (+3%)
Attack rating 153 (+29%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)
Mag. reinforce 702.1 % ~ 858.3 % (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Alette (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 206 (+16%)
Mag. def. pwr. 338 (+19%)
Durability 75/81 (+3%)
Parry rate 45 (+32%)
Phy. reinforce 247.0 (+0%)
Mag. reinforce 453.4 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Coronet (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 271 (+22%)
Mag. def. pwr. 377 (+6%)
Durability 75/81 (+3%)
Parry rate 52 (+25%)
Phy. reinforce 394.7 (+29%)
Mag. reinforce 515.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 850 Increase
HP 600 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Parry rate 5% Increase
Valor Glove (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 175 (+6%)
Mag. def. pwr. 314 (+19%)
Durability 80/91 (+16%)
Parry rate 42 (+38%)
Phy. reinforce 354.2 (+54%)
Mag. reinforce 509.5 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Composite Mail (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 331 (+12%)
Mag. def. pwr. 592 (+25%)
Durability 104/141 (+77%)
Parry rate 65 (+29%)
Phy. reinforce 492.9 (+22%)
Mag. reinforce 875.9 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 600 Increase
HP 600 Increase
Immortal (1Time/times)
Parry rate 10% Increase
Valor Boots (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 364 (+74%)
Mag. def. pwr. 334 (+0%)
Durability 99/129 (+64%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 417.6 (+45%)
Mag. reinforce 653.4 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Valor Composite Tasset (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 271 (+12%)
Mag. def. pwr. 387 (+0%)
Durability 83/92 (+16%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 370.7 (+12%)
Mag. reinforce 589.4 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 70 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 40% Increase
Amber Necklace (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 41.4 (+35%)
Mag. absorption 33.5 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
PoisoningHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
Amber Earring (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.3 (+19%)
Mag. absorption 38.1 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 1% Reduce
PoisoningHour 5% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Durability 44% Increase
Steady (38Time/times)
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.7 (+16%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
PoisoningHour 3% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Attack rate 21% Increase
Str 22 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Electric shockHour 10% Reduce
BurnHour 1% Reduce
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

211

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED