ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

l3lend285

CURRENT LEVEL 112
Strength 464
Intellect 131
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 5,965,860
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias oOillliOo

OFFLINE

Arrow(9548)
Ye's Divine Bow (+14)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2622 ~ 3213 (+61%)
Mag. atk. pwr. 2606 ~ 3193 (+0%)
Durability 158/96 (+0%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 409.6 % ~ 502.0 % (+61%)
Mag. reinforce 407.0 % ~ 498.8 % (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Durability 160% Increase
Critical 100
Attack rate 60% Increase
Drako Underworld Shell (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 158 (+0%)
Mag. def. pwr. 367 (+38%)
Durability 29/94 (+9%)
Parry rate 44 (+12%)
Phy. reinforce 240.0 (+3%)
Mag. reinforce 415.5 (+6%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
Drako Underworld Headgear (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 247 (+25%)
Mag. def. pwr. 333 (+0%)
Durability 18/89 (+3%)
Parry rate 51 (+35%)
Phy. reinforce 520.2 (+80%)
Mag. reinforce 499.6 (+3%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Parry rate 5% Increase
72
78
Drako Underworld Bracer (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 179 (+22%)
Mag. def. pwr. 277 (+12%)
Durability 43/159 (+83%)
Parry rate 41 (+9%)
Phy. reinforce 216.0 (+0%)
Mag. reinforce 396.8 (+9%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
Drako War God Armor (+3)

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 307 (+6%)
Mag. def. pwr. 403 (+6%)
Durability 50/97 (+0%)
Parry rate 63 (+3%)
Phy. reinforce 498.6 (+19%)
Mag. reinforce 549.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 20% Increase
Drako Underworldr Boots (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 233 (+25%)
Mag. def. pwr. 313 (+0%)
Durability 41/133 (+54%)
Parry rate 49 (+12%)
Phy. reinforce 304.6 (+12%)
Mag. reinforce 734.2 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
Drako War God Hose (+1)

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 266 (+12%)
Mag. def. pwr. 438 (+41%)
Durability 178/133 (+38%)
Parry rate 54 (+0%)
Phy. reinforce 497.4 (+45%)
Mag. reinforce 534.3 (+19%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Lucky (6Time/times)
Str 1 Increase
65
Pearl Necklace (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 28.6 (+41%)
Mag. absorption 25.4 (+25%)

Required level 56
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (4Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Int 3 Increase
Paradise Jewel Earring (+4)

Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 33.4 (+32%)
Mag. absorption 39.0 (+54%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

PoisoningHour 5% Reduce
ZombieHour 1% Reduce
Pearl Ring (+2)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 16.6 (+9%)
Mag. absorption 23.0 (+51%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Electric shockHour 1% Reduce
Str 3 Increase
ZombieHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Lucky (5Time/times)
Paradise Jewel Ring (+5)

Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 28.1 (+22%)
Mag. absorption 23.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED