ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

iiiiiiiiiii

CURRENT LEVEL 90
Strength 264
Intellect 209
Stat points 12
next lvl 44.01%
Gold 84,990,505
LAST LOGIN 22/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias lililililil

OFFLINE

Scorpio Demonic Skin

Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 106 (+0%)
Mag. def. pwr. 170 (+0%)
Durability 71/71 (+0%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 199.0 (+0%)
Mag. reinforce 318.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Katzbalger

Sort of item: Sword
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 899 ~ 1098 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 81/81 (+0%)
Attack rating 130 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 197.7 % ~ 241.6 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Sagittarius Cotton Robe (Basic)

Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 30/32 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 46.0 (+0%)
Mag. reinforce 99.0 (+0%)

Required level 0
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sagittarius Cotton Weave (Basic)

Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 31/32 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 34.0 (+0%)
Mag. reinforce 72.0 (+0%)

Required level 0
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sagittarius Cotton Under Robe (Basic)

Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 30/32 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 38.0 (+0%)
Mag. reinforce 81.0 (+0%)

Required level 0
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED