ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ice

CURRENT LEVEL 72
Strength 304
Intellect 91
Stat points 0
next lvl 78.57%
Gold 17,225,931
LAST LOGIN 30/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias iceTrader

OFFLINE

Arrow(376)
Moon Bow (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 789 ~ 967 (+6%)
Mag. atk. pwr. 1573 ~ 1928 (+32%)
Durability 86/94 (+12%)
Attack rating 234 (+83%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 200.6 % ~ 245.9 % (+32%)
Mag. reinforce 257.8 % ~ 316.0 % (+6%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Crescent Deva Shell

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 52 (+0%)
Mag. def. pwr. 87 (+0%)
Durability 71/71 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 114.0 (+0%)
Mag. reinforce 192.0 (+0%)

Required level 65
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Crescent Deva Coronet

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 67 (+0%)
Mag. def. pwr. 113 (+0%)
Durability 72/72 (+0%)
Parry rate 30 (+0%)
Phy. reinforce 144.0 (+0%)
Mag. reinforce 243.0 (+0%)

Required level 67
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Crescent Deva Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 46 (+0%)
Mag. def. pwr. 78 (+0%)
Durability 71/71 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 104.0 (+0%)
Mag. reinforce 175.0 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Crescent Deva Lamellar

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 93 (+0%)
Mag. def. pwr. 156 (+0%)
Durability 73/73 (+0%)
Parry rate 39 (+0%)
Phy. reinforce 194.0 (+0%)
Mag. reinforce 327.0 (+0%)

Required level 69
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Crescent Deva Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 61 (+0%)
Mag. def. pwr. 103 (+0%)
Durability 72/72 (+0%)
Parry rate 28 (+0%)
Phy. reinforce 133.0 (+0%)
Mag. reinforce 224.0 (+0%)

Required level 66
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Crescent Deva Tasset

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 73 (+0%)
Mag. def. pwr. 124 (+0%)
Durability 73/73 (+0%)
Parry rate 32 (+0%)
Phy. reinforce 156.0 (+0%)
Mag. reinforce 262.0 (+0%)

Required level 68
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Pearl Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 19.4 (+0%)
Mag. absorption 19.4 (+0%)

Required level 68
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Pearl Earring

Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 16.3 (+0%)
Mag. absorption 16.3 (+0%)

Required level 66
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 14.5 (+0%)
Mag. absorption 14.5 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 14.5 (+0%)
Mag. absorption 14.5 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

155

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED