ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

i3Dx

CURRENT LEVEL 99
Strength 412
Intellect 118
Stat points 0
next lvl 44.67%
Gold 341,532,942
LAST LOGIN 22/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias RC666

OFFLINE

Bolt(1477)
Storm Spiral (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Crossbow
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1888 ~ 2308 (+32%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+12%)
Durability 238/110 (+25%)
Attack rating 118 (+0%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 375.2 % ~ 458.5 % (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+16%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Attack rate 40% Increase
112
Gale Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 132 (+9%)
Mag. def. pwr. 325 (+67%)
Durability 199/90 (+22%)
Parry rate 39 (+3%)
Phy. reinforce 191.0 (+0%)
Mag. reinforce 452.6 (+41%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
Gale Morion (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 211 (+35%)
Mag. def. pwr. 338 (+35%)
Durability 63/79 (+6%)
Parry rate 47 (+16%)
Phy. reinforce 280.7 (+16%)
Mag. reinforce 418.2 (+3%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Gale Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 116 (+6%)
Mag. def. pwr. 186 (+6%)
Durability 216/102 (+41%)
Parry rate 37 (+22%)
Phy. reinforce 174.0 (+0%)
Mag. reinforce 327.0 (+12%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
Gale Breast Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+9%)
Mag. def. pwr. 520 (+51%)
Durability 77/77 (+3%)
Parry rate 60 (+32%)
Phy. reinforce 448.5 (+38%)
Mag. reinforce 649.7 (+19%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Gale Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 230 (+61%)
Mag. def. pwr. 332 (+45%)
Durability 215/104 (+41%)
Parry rate 44 (+0%)
Phy. reinforce 278.8 (+25%)
Mag. reinforce 467.5 (+25%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
Gale Breast Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 208 (+22%)
Mag. def. pwr. 432 (+58%)
Durability 69/93 (+25%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 302.8 (+16%)
Mag. reinforce 604.4 (+38%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Sapphire Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 48.3 (+77%)
Mag. absorption 28.1 (+3%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Sapphire Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 26.7 (+16%)
Mag. absorption 40.0 (+74%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.9 (+35%)
Mag. absorption 22.6 (+9%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.0 (+45%)
Mag. absorption 31.3 (+51%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

160

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED