ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

eKiMoJio

CURRENT LEVEL 116
Strength 480
Intellect 135
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 28,700,020
LAST LOGIN 21/02/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Trader
Job Alias s___________

OFFLINE

No item equipped
Saint Splendor (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 4752 ~ 5808 (+61%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 83/83 (+0%)
Attack rating 126 (+0%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 615.5 % ~ 752.2 % (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
204
102
114
78
198
210
Devil Polldron (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 430 (+61%)
Mag. def. pwr. 492 (+41%)
Durability 174/97 (+0%)
Parry rate 48 (+41%)
Phy. reinforce 338.0 (+0%)
Mag. reinforce 443.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

138
78
72
198
204
90
Devil Armet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 470 (+41%)
Mag. def. pwr. 702 (+61%)
Durability 291/97 (+0%)
Parry rate 56 (+41%)
Phy. reinforce 419.0 (+0%)
Mag. reinforce 549.0 (+0%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
162
150
78
138
198
204
90
Devil Gauntlet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 349 (+41%)
Mag. def. pwr. 457 (+41%)
Durability 213/97 (+0%)
Parry rate 46 (+61%)
Phy. reinforce 314.0 (+0%)
Mag. reinforce 411.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
198
204
78
138
90
Devil Plate Armor (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 625 (+41%)
Mag. def. pwr. 818 (+41%)
Durability 176/98 (+0%)
Parry rate 69 (+41%)
Phy. reinforce 553.0 (+0%)
Mag. reinforce 724.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
162
72
78
138
198
204
90
Devil Greave (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 442 (+41%)
Mag. def. pwr. 579 (+41%)
Durability 213/97 (+0%)
Parry rate 54 (+41%)
Phy. reinforce 394.0 (+0%)
Mag. reinforce 516.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

138
72
78
204
198
90
Devil Plate Poleyn (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 511 (+41%)
Mag. def. pwr. 670 (+41%)
Durability 294/98 (+0%)
Parry rate 59 (+41%)
Phy. reinforce 453.0 (+0%)
Mag. reinforce 592.0 (+0%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
138
198
204
72
78
162
90
Heaven Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 54.6 (+61%)
Mag. absorption 47.8 (+41%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

186
180
192
174
198
78
72
168
Heaven Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 46.7 (+61%)
Mag. absorption 40.9 (+41%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

186
192
174
168
198
180
78
72
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

186
192
174
198
180
168
78
72
Heaven Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

186
192
174
78
180
168
72
198

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

160

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED