ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

eDok

CURRENT LEVEL 76
Strength 95
Intellect 320
Stat points 0
next lvl 89.58%
Gold 691,843
LAST LOGIN 13/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Magician Glacier (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+25%)
Mag. atk. pwr. 2563 ~ 3133 (+12%)
Durability 65/77 (+6%)
Attack rating 136 (+16%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+54%)
Mag. reinforce 425.7 % ~ 520.3 % (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Polar Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 92 (+9%)
Mag. def. pwr. 204 (+51%)
Durability 69/69 (+0%)
Parry rate 32 (+48%)
Phy. reinforce 194.8 (+29%)
Mag. reinforce 326.4 (+29%)

Required level 65
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Polar Cabasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 109 (+0%)
Mag. def. pwr. 246 (+41%)
Durability 70/70 (+0%)
Parry rate 39 (+32%)
Phy. reinforce 267.9 (+41%)
Mag. reinforce 371.2 (+16%)

Required level 67
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Polar Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 112 (+48%)
Mag. def. pwr. 180 (+48%)
Durability 81/93 (+35%)
Parry rate 30 (+12%)
Phy. reinforce 158.9 (+16%)
Mag. reinforce 268.0 (+16%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Polar Cuirass Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+22%)
Mag. def. pwr. 355 (+48%)
Durability 75/79 (+12%)
Parry rate 50 (+48%)
Phy. reinforce 419.8 (+64%)
Mag. reinforce 456.9 (+6%)

Required level 69
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Polar Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 124 (+25%)
Mag. def. pwr. 164 (+3%)
Durability 89/110 (+58%)
Parry rate 37 (+9%)
Phy. reinforce 255.2 (+45%)
Mag. reinforce 303.9 (+3%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Polar Cuirass Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 164 (+38%)
Mag. def. pwr. 307 (+61%)
Durability 91/112 (+61%)
Parry rate 42 (+29%)
Phy. reinforce 224.5 (+9%)
Mag. reinforce 366.8 (+6%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 38.3 (+61%)
Mag. absorption 26.7 (+12%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 36.0 (+80%)
Mag. absorption 28.2 (+41%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 20.0 (+12%)
Mag. absorption 26.5 (+48%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 19.5 (+9%)
Mag. absorption 19.5 (+9%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED