ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

blackk

CURRENT LEVEL 88
Strength 300
Intellect 175
Stat points 0
next lvl 38.76%
Gold 5,934,047
LAST LOGIN 11/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias blacklion

OFFLINE

Arrow(2183)
High Clouds Sinnok Bow

Sort of item: Bow
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 677 ~ 830 (+0%)
Mag. atk. pwr. 1084 ~ 1328 (+0%)
Durability 74/82 (+0%)
Attack rating 130 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 143.3 % ~ 175.6 % (+0%)
Mag. reinforce 229.2 % ~ 280.9 % (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Scale Shoulder

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 10 (+0%)
Durability 55/56 (+0%)
Parry rate 9 (+0%)
Phy. reinforce 45.0 (+0%)
Mag. reinforce 58.0 (+0%)

Required level 17
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
Iron Hard Scale Bracer

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 15 (+0%)
Mag. def. pwr. 20 (+0%)
Durability 63/63 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 56.0 (+0%)
Mag. reinforce 73.0 (+0%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Iron Hard Scale Armor

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 33 (+0%)
Mag. def. pwr. 44 (+0%)
Durability 65/65 (+0%)
Parry rate 24 (+0%)
Phy. reinforce 104.0 (+0%)
Mag. reinforce 136.0 (+0%)

Required level 37
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Iron Hard Scale Footgear

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 21 (+0%)
Mag. def. pwr. 28 (+0%)
Durability 63/64 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 71.0 (+0%)
Mag. reinforce 93.0 (+0%)

Required level 34
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Iron Hard Scale Hose

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 26 (+0%)
Mag. def. pwr. 34 (+0%)
Durability 63/65 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 84.0 (+0%)
Mag. reinforce 109.0 (+0%)

Required level 36
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

204

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED