ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

annny

CURRENT LEVEL 95
Strength 114
Intellect 396
Stat points 0
next lvl 83.25%
Gold 2,986,559
LAST LOGIN 01/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Magician Glacier (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+67%)
Mag. atk. pwr. 2723 ~ 3329 (+19%)
Durability 124/84 (+16%)
Attack rating 193 (+64%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)
Mag. reinforce 425.7 % ~ 520.3 % (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 40% Increase
88
Blaze Himation (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 176 (+61%)
Mag. def. pwr. 227 (+6%)
Durability 61/61 (+0%)
Parry rate 39 (+67%)
Phy. reinforce 249.4 (+45%)
Mag. reinforce 425.7 (+16%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 20% Increase
Blaze Magichat (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 158 (+12%)
Mag. def. pwr. 320 (+16%)
Durability 65/67 (+9%)
Parry rate 47 (+32%)
Phy. reinforce 349.4 (+61%)
Mag. reinforce 733.1 (+58%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 70 Increase
Parry rate 40% Increase
Blaze Mitten (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 130 (+32%)
Mag. def. pwr. 210 (+9%)
Durability 60/61 (+0%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 266.9 (+70%)
Mag. reinforce 430.9 (+29%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blaze Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 292 (+51%)
Mag. def. pwr. 488 (+29%)
Durability 79/95 (+51%)
Parry rate 60 (+29%)
Phy. reinforce 433.6 (+48%)
Mag. reinforce 624.0 (+0%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
Blaze Weave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 178 (+38%)
Mag. def. pwr. 267 (+6%)
Durability 74/87 (+41%)
Parry rate 44 (+3%)
Phy. reinforce 219.1 (+9%)
Mag. reinforce 466.5 (+9%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blaze Under Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 163 (+6%)
Mag. def. pwr. 376 (+25%)
Durability 67/73 (+19%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 347.8 (+48%)
Mag. reinforce 516.0 (+3%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 20% Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 41.2 (+51%)
Mag. absorption 28.9 (+6%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
172
184
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 34.0 (+48%)
Mag. absorption 27.4 (+19%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
172
178
190
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.6 (+9%)
Mag. absorption 24.6 (+19%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.6 (+19%)
Mag. absorption 32.7 (+58%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

146

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRII
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED