ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

anachon

CURRENT LEVEL 90
Strength 376
Intellect 109
Stat points 0
next lvl 58.32%
Gold 93,466,218
LAST LOGIN 24/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias 0anachon0

OFFLINE

Flying Horse Scale Shield (+1)

Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 106 (+0%)
Mag. def. pwr. 170 (+0%)
Durability 80/80 (+0%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 203.0 (+0%)
Mag. reinforce 341.0 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Mercury Astral Blade

Sort of item: Blade
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 712 ~ 819 (+0%)
Mag. atk. pwr. 1071 ~ 1208 (+0%)
Durability 118/120 (+0%)
Attack rating 130 (+0%)
Critical 1 (+0%)
Phy. reinforce 150.6 % ~ 173.1 % (+0%)
Mag. reinforce 226.6 % ~ 255.4 % (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

202
Str 4 Increase
Int 4 Increase
208
White Twin Horn Shoulder

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 84 (+0%)
Mag. def. pwr. 110 (+0%)
Durability 84/84 (+0%)
Parry rate 31 (+0%)
Phy. reinforce 159.0 (+0%)
Mag. reinforce 209.0 (+0%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Crown

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 109 (+0%)
Mag. def. pwr. 143 (+0%)
Durability 83/85 (+0%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 201.0 (+0%)
Mag. reinforce 264.0 (+0%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Bracer

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 76 (+0%)
Mag. def. pwr. 99 (+0%)
Durability 82/84 (+0%)
Parry rate 29 (+0%)
Phy. reinforce 145.0 (+0%)
Mag. reinforce 190.0 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Armor (+1)

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 150 (+0%)
Mag. def. pwr. 197 (+0%)
Durability 86/86 (+0%)
Parry rate 48 (+0%)
Phy. reinforce 271.0 (+0%)
Mag. reinforce 355.0 (+0%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Parry rate 40% Increase
White Twin Horn Footgear

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 99 (+0%)
Mag. def. pwr. 130 (+0%)
Durability 85/85 (+0%)
Parry rate 35 (+0%)
Phy. reinforce 186.0 (+0%)
Mag. reinforce 243.0 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Hose

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 119 (+0%)
Mag. def. pwr. 156 (+0%)
Durability 86/86 (+0%)
Parry rate 40 (+0%)
Phy. reinforce 218.0 (+0%)
Mag. reinforce 285.0 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.9 (+0%)
Mag. absorption 22.9 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

172
178
Hundred Nights Gem Earring

Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 19.3 (+0%)
Mag. absorption 19.3 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED