ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

aKanae

CURRENT LEVEL 101
Strength 120
Intellect 420
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 515,212,787
LAST LOGIN 11/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias Sugar_Ray

OFFLINE

No item equipped
Poison Horn Spear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Spear
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2268 ~ 2700 (+35%)
Mag. atk. pwr. 3139 ~ 3836 (+9%)
Durability 82/84 (+0%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 7 (+3%)
Phy. reinforce 312.4 % ~ 371.9 % (+19%)
Mag. reinforce 463.4 % ~ 566.4 % (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Talisman (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 220 (+38%)
Mag. def. pwr. 372 (+9%)
Durability 78/89 (+12%)
Parry rate 45 (+32%)
Phy. reinforce 306.5 (+35%)
Mag. reinforce 605.0 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Hat (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 218 (+9%)
Mag. def. pwr. 452 (+6%)
Durability 75/80 (+0%)
Parry rate 52 (+3%)
Phy. reinforce 306.3 (+9%)
Mag. reinforce 672.0 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Wristlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 172 (+16%)
Mag. def. pwr. 387 (+22%)
Durability 79/108 (+35%)
Parry rate 42 (+29%)
Phy. reinforce 211.0 (+0%)
Mag. reinforce 463.5 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Suit (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 290 (+9%)
Mag. def. pwr. 858 (+51%)
Durability 81/122 (+51%)
Parry rate 65 (+19%)
Phy. reinforce 463.8 (+25%)
Mag. reinforce 792.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Shoes (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 254 (+35%)
Mag. def. pwr. 683 (+70%)
Durability 82/110 (+38%)
Parry rate 50 (+12%)
Phy. reinforce 307.4 (+16%)
Mag. reinforce 655.4 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Trousers (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 281 (+29%)
Mag. def. pwr. 613 (+32%)
Durability 80/93 (+16%)
Parry rate 55 (+9%)
Phy. reinforce 322.2 (+6%)
Mag. reinforce 686.9 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.4 (+38%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.5 (+12%)
Mag. absorption 43.1 (+64%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.5 (+32%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

153

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED