ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

______sell

CURRENT LEVEL 70
Strength 296
Intellect 89
Stat points 0
next lvl 48.38%
Gold 0
LAST LOGIN 19/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias 1l1l1l1l1l1

OFFLINE

Copper Shield

Sort of item: Shield
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 2 (+0%)
Mag. def. pwr. 4 (+0%)
Durability 40/46 (+0%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 42.0 (+0%)
Mag. reinforce 71.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Copper Blade

Sort of item: Blade
Degree: 1 degrees


Phy. atk. pwr. 16 ~ 18 (+0%)
Mag. atk. pwr. 24 ~ 26 (+0%)
Durability 69/69 (+0%)
Attack rating 24 (+0%)
Critical 1 (+0%)
Phy. reinforce 34.4 % ~ 39.9 % (+0%)
Mag. reinforce 51.6 % ~ 58.6 % (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Sasan silk Talisman

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 14 (+0%)
Mag. def. pwr. 31 (+0%)
Durability 42/52 (+0%)
Parry rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 50.0 (+0%)
Mag. reinforce 107.0 (+0%)

Required level 33
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Sasan silk Hood

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 19 (+0%)
Mag. def. pwr. 41 (+0%)
Durability 39/53 (+0%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 63.0 (+0%)
Mag. reinforce 135.0 (+0%)

Required level 35
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Sasan silk Wristlet

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 13 (+0%)
Mag. def. pwr. 27 (+0%)
Durability 38/51 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 46.0 (+0%)
Mag. reinforce 97.0 (+0%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cotton Suit

Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 34/39 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 42.0 (+0%)
Mag. reinforce 89.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cotton Shoes

Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 34/39 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 30.0 (+0%)
Mag. reinforce 65.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cotton Trousers

Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 24/39 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 34.0 (+0%)
Mag. reinforce 73.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

212

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED