ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

________Play

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 144,132,766
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias Play________

OFFLINE

No item equipped
No item equipped
Taesang Talisman (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 216 (+35%)
Mag. def. pwr. 570 (+67%)
Durability 54/100 (+25%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 342.8 (+51%)
Mag. reinforce 513.0 (+6%)

Required level 90

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Hat (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 224 (+12%)
Mag. def. pwr. 576 (+35%)
Durability 38/82 (+3%)
Parry rate 52 (+0%)
Phy. reinforce 362.5 (+29%)
Mag. reinforce 636.0 (+6%)

Required level 90

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Wristlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 224 (+51%)
Mag. def. pwr. 336 (+6%)
Durability 40/82 (+3%)
Parry rate 42 (+9%)
Phy. reinforce 312.3 (+48%)
Mag. reinforce 634.5 (+41%)

Required level 90

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Suit (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 298 (+12%)
Mag. def. pwr. 693 (+22%)
Durability 43/88 (+9%)
Parry rate 65 (+9%)
Phy. reinforce 404.4 (+9%)
Mag. reinforce 792.0 (+0%)

Required level 90

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Shoes (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+3%)
Mag. def. pwr. 413 (+3%)
Durability 44/97 (+22%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 273.0 (+3%)
Mag. reinforce 1,000.1 (+77%)

Required level 90

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Trousers (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+12%)
Mag. def. pwr. 493 (+6%)
Durability 59/140 (+74%)
Parry rate 55 (+74%)
Phy. reinforce 380.0 (+25%)
Mag. reinforce 939.6 (+45%)

Required level 90

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 41.4 (+35%)
Mag. absorption 41.4 (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 33.9 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.5 (+32%)
Mag. absorption 32.3 (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.3 (+35%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED