ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

_______LINE

CURRENT LEVEL 109
Strength 128
Intellect 452
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 352,612,232
LAST LOGIN 30/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias ____SK

OFFLINE

No item equipped
Amooterium (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 6064 ~ 7412 (+61%)
Durability 129/80 (+0%)
Attack rating 170 (+41%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 959.7 % ~ 1,173.0 % (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
102
114
Red Thunder Alette (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 57/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Red Thunder Morion (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 56/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Red Thunder Glove (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 57/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Red Thunder Mail (+7)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 57/80 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Parry rate 5% Increase
HP 88 Increase
Int 6 Increase
MP 88 Increase
ZombieHour 200% Reduce
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Red Thunder Boots (+7)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 60/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Parry rate 20% Increase
Str 5 Increase
Int 5 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Red Thunder Tasset (+7)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 67/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 20% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 4 Increase
Int 6 Increase
Amber Necklace (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 50.3 (+64%)
Mag. absorption 52.2 (+70%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 8% Reduce
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.1 (+41%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (47Time/times)
Durability 50% Increase
Electric shockHour 3% Reduce
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 24% Increase
Str 25 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 32.3 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 24% Increase
Str 23 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED