ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

______Nami

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 5,677,080
LAST LOGIN 17/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias ______

OFFLINE

No item equipped
Sagittarius TetraCalled (Basic)

Sort of item: Harp
Degree: 1 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 28 ~ 35 (+0%)
Durability 35/35 (+0%)
Attack rating 24 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 71.6 % ~ 87.6 % (+0%)

Required level 1
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Blessing Himation (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 51 (+0%)
Mag. def. pwr. 101 (+0%)
Durability 54/54 (+0%)
Parry rate 26 (+16%)
Phy. reinforce 127.3 (+19%)
Mag. reinforce 228.0 (+0%)

Required level 53
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blessing Cap (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 77 (+16%)
Mag. def. pwr. 169 (+29%)
Durability 63/72 (+35%)
Parry rate 32 (+25%)
Phy. reinforce 135.0 (+0%)
Mag. reinforce 406.1 (+41%)

Required level 55
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
146
Blessing Mitten (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 64 (+38%)
Mag. def. pwr. 128 (+41%)
Durability 52/56 (+6%)
Parry rate 24 (+38%)
Phy. reinforce 153.3 (+58%)
Mag. reinforce 293.3 (+41%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blessing Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 134 (+45%)
Mag. def. pwr. 326 (+80%)
Durability 56/58 (+6%)
Parry rate 41 (+0%)
Phy. reinforce 187.5 (+3%)
Mag. reinforce 411.3 (+6%)

Required level 57
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blessing Weave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 76 (+25%)
Mag. def. pwr. 157 (+32%)
Durability 56/58 (+9%)
Parry rate 30 (+64%)
Phy. reinforce 132.5 (+6%)
Mag. reinforce 351.1 (+32%)

Required level 54
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Red Storm UnderRobe

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Durability 218/101 (+54%)
Attack rating 0 (+9%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Blocking rate 6
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 36.0 (+32%)
Mag. absorption 31.7 (+16%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 41.4 (+80%)
Mag. absorption 25.1 (+9%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 18.5 (+22%)
Mag. absorption 17.6 (+16%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

ZombieHour 3% Reduce
Lucky (4Time/times)
Int 2 Increase
Pearl Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 18.5 (+22%)
Mag. absorption 19.0 (+25%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 3 Increase
Electric shockHour 3% Reduce
BurnHour 3% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

163

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED