ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

______LINE

CURRENT LEVEL 105
Strength 436
Intellect 124
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,276,128,839
LAST LOGIN 30/12/2018
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias ___L2

OFFLINE

No item equipped
Bastiras (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Dagger
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2354 ~ 2878 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 126/136 (+0%)
Attack rating 121 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 372.6 % ~ 455.4 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

210
204
198
Red Lightening Pauldron

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 80/92 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Morion

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 68/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Gauntlet (+4)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 86/92 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Armor

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 88/93 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Greave

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 85/92 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Poleyn (+4)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 87/93 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Lucky (1Time/times)
Pearl Necklace (+2)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 21.5 (+6%)
Mag. absorption 26.8 (+32%)

Required level 56
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
ZombieHour 1% Reduce
Pearl Earring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 28.9 (+70%)
Mag. absorption 25.2 (+48%)

Required level 54
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

BurnHour 1% Reduce
Str 2 Increase
Pearl Ring (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 15.2 (+0%)
Mag. absorption 19.0 (+25%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

BurnHour 5% Reduce
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Heaven Ring

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

138

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED