ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

______Google

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 7,829,173
LAST LOGIN 12/07/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias _oOo_

OFFLINE

No item equipped
0

Sort of item: Harp
Degree: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 523 ~ 640 (+0%)
Durability 51/51 (+0%)
Attack rating 107 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 178.1 % ~ 217.7 % (+0%)

Required level 42
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Blaze Himation (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 112 (+3%)
Mag. def. pwr. 248 (+16%)
Durability 59/88 (+45%)
Parry rate 39 (+22%)
Phy. reinforce 177.2 (+3%)
Mag. reinforce 436.7 (+19%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blaze Diadem (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 141 (+0%)
Mag. def. pwr. 276 (+0%)
Durability 48/81 (+32%)
Parry rate 47 (+32%)
Phy. reinforce 306.0 (+41%)
Mag. reinforce 464.0 (+0%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blaze Mitten (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 114 (+16%)
Mag. def. pwr. 316 (+64%)
Durability 41/62 (+3%)
Parry rate 37 (+19%)
Phy. reinforce 237.1 (+51%)
Mag. reinforce 344.0 (+3%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blaze Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 329 (+70%)
Mag. def. pwr. 511 (+35%)
Durability 42/74 (+19%)
Parry rate 60 (+38%)
Phy. reinforce 293.0 (+0%)
Mag. reinforce 761.3 (+22%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blaze Weave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 132 (+3%)
Mag. def. pwr. 267 (+6%)
Durability 68/103 (+67%)
Parry rate 44 (+6%)
Phy. reinforce 375.9 (+87%)
Mag. reinforce 535.0 (+25%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blaze Under Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+70%)
Mag. def. pwr. 397 (+32%)
Durability 56/85 (+38%)
Parry rate 50 (+9%)
Phy. reinforce 310.2 (+32%)
Mag. reinforce 501.0 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.3 (+0%)
Mag. absorption 27.3 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
172
190
Jade Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 18.1 (+25%)
Mag. absorption 20.4 (+41%)

Required level 44
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 21.3 (+19%)
Mag. absorption 20.8 (+16%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

211

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED