ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

______Google

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 12,367,242
LAST LOGIN 24/09/2018
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias _W_

ONLINE

Splinter Blade Shield (+8)

Seal of Star
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 319 (+22%)
Mag. def. pwr. 510 (+22%)
Durability 167/93 (+0%)
Blocking rate 22 (+61%)
Phy. reinforce 368.0 (+0%)
Mag. reinforce 618.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
90
72
78
126
Xutak (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Blade
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1975 ~ 2271 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2972 ~ 3350 (+0%)
Durability 143/143 (+0%)
Attack rating 123 (+0%)
Critical 3 (+3%)
Phy. reinforce 295.3 % ~ 339.5 % (+0%)
Mag. reinforce 444.2 % ~ 500.7 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
210
Asus Light Shoulder (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 284 (+41%)
Mag. def. pwr. 321 (+22%)
Durability 98/98 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 283.0 (+0%)
Mag. reinforce 371.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
Drako Underworld Headgear (+8)

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 279 (+22%)
Mag. def. pwr. 469 (+22%)
Durability 89/89 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 319.0 (+0%)
Mag. reinforce 535.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
198
204
150
162
Asus Light Bracer (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 263 (+41%)
Mag. def. pwr. 440 (+80%)
Durability 98/98 (+0%)
Parry rate 43 (+41%)
Phy. reinforce 263.0 (+0%)
Mag. reinforce 344.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
Wrath Armor (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 539 (+61%)
Mag. def. pwr. 535 (+22%)
Durability 108/99 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 463.0 (+0%)
Mag. reinforce 606.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
138
150
162
Asus Light Footgear (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 426 (+80%)
Mag. def. pwr. 437 (+41%)
Durability 98/98 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 330.0 (+0%)
Mag. reinforce 432.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
Kefta Tasset (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 304 (+22%)
Mag. def. pwr. 510 (+22%)
Durability 90/90 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 578.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
138
150
162
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.5 (+6%)
Mag. absorption 42.4 (+38%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.9 (+6%)
Mag. absorption 28.7 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 31.5 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

212

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ALL_StaR
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED