ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

______Google

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 96,703,061
LAST LOGIN 18/11/2018
GUILD ll_Wars_ll
Job Type Thief
Job Alias ___O_O___

ONLINE

Sedon (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 445 (+61%)
Mag. def. pwr. 443 (+0%)
Durability 89/94 (+0%)
Blocking rate 22 (+61%)
Phy. reinforce 382.0 (+0%)
Mag. reinforce 643.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
126
78
72
Strom Adamantine Blade

Seal of Star
Sort of item: Blade
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1762 ~ 2026 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2651 ~ 2988 (+0%)
Durability 140/140 (+0%)
Attack rating 120 (+0%)
Critical 3 (+0%)
Phy. reinforce 272.8 % ~ 313.6 % (+0%)
Mag. reinforce 410.4 % ~ 462.6 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Asus Light Shoulder (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 324 (+61%)
Mag. def. pwr. 321 (+22%)
Durability 289/98 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 283.0 (+0%)
Mag. reinforce 371.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
90
Asus Light Casque (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 354 (+41%)
Mag. def. pwr. 329 (+0%)
Durability 291/98 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 351.0 (+0%)
Mag. reinforce 459.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
138
150
162
90
No item equipped
No item equipped
Asus Light Footgear (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 426 (+80%)
Mag. def. pwr. 437 (+41%)
Durability 291/98 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 330.0 (+0%)
Mag. reinforce 432.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
90
No item equipped
Tiger's Eye Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.5 (+6%)
Mag. absorption 42.4 (+38%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.9 (+6%)
Mag. absorption 28.7 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 31.5 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

230

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED