ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

______7Ghost

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 3,720,297
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Thief
Job Alias 7Ghost______

OFFLINE

Arrow(3572)
Ye's Divine Bow (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2362 ~ 2894 (+45%)
Mag. atk. pwr. 3179 ~ 3895 (+22%)
Durability 260/117 (+22%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 310.4 % ~ 380.4 % (+22%)
Mag. reinforce 407.0 % ~ 498.8 % (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Critical 100
Attack rate 60% Increase
Lucky (1Time/times)
Black Shoulder (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 207 (+6%)
Mag. def. pwr. 371 (+45%)
Durability 97/118 (+22%)
Parry rate 45 (+12%)
Phy. reinforce 347.5 (+25%)
Mag. reinforce 363.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Black Casque (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 298 (+22%)
Mag. def. pwr. 525 (+64%)
Durability 97/103 (+6%)
Parry rate 52 (+32%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 607.5 (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Black Bracer (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 227 (+25%)
Mag. def. pwr. 237 (+0%)
Durability 98/121 (+25%)
Parry rate 42 (+25%)
Phy. reinforce 307.0 (+19%)
Mag. reinforce 390.9 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Black Armor (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 459 (+41%)
Mag. def. pwr. 656 (+54%)
Durability 105/142 (+45%)
Parry rate 65 (+38%)
Phy. reinforce 567.5 (+25%)
Mag. reinforce 689.0 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Black Footgear (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 287 (+25%)
Mag. def. pwr. 337 (+12%)
Durability 97/98 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 469.8 (+45%)
Mag. reinforce 708.1 (+67%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Black Hose (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 309 (+16%)
Mag. def. pwr. 460 (+32%)
Durability 114/179 (+83%)
Parry rate 55 (+12%)
Phy. reinforce 430.4 (+16%)
Mag. reinforce 626.9 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Tiger's Eye Necklace (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.5 (+22%)
Mag. absorption 42.4 (+38%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (1Time/times)
Tiger's Eye Earring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.3 (+38%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Tiger's Eye Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.4 (+19%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.9 (+25%)
Mag. absorption 44.7 (+87%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

213

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED