ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

_____Open

CURRENT LEVEL 90
Strength 376
Intellect 109
Stat points 0
next lvl 83.50%
Gold 259,945,745
LAST LOGIN 24/06/2018
GUILD LaVenDeR
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(7307)
Ye's Divine Bow (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1987 ~ 2435 (+22%)
Mag. atk. pwr. 3518 ~ 4310 (+35%)
Durability 104/135 (+41%)
Attack rating 153 (+29%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 384.1 % ~ 470.8 % (+51%)
Mag. reinforce 472.1 % ~ 578.6 % (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 167 (+25%)
Mag. def. pwr. 203 (+16%)
Durability 93/101 (+12%)
Parry rate 39 (+9%)
Phy. reinforce 227.9 (+6%)
Mag. reinforce 362.5 (+29%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Casque (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 250 (+45%)
Mag. def. pwr. 225 (+0%)
Durability 100/129 (+41%)
Parry rate 47 (+32%)
Phy. reinforce 303.5 (+12%)
Mag. reinforce 397.6 (+12%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 124 (+3%)
Mag. def. pwr. 249 (+58%)
Durability 93/101 (+12%)
Parry rate 37 (+16%)
Phy. reinforce 218.4 (+12%)
Mag. reinforce 320.0 (+25%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 420 (+29%)
Mag. def. pwr. 754 (+77%)
Durability 106/135 (+38%)
Parry rate 65 (+12%)
Phy. reinforce 454.0 (+0%)
Mag. reinforce 629.6 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Footgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 162 (+3%)
Mag. def. pwr. 206 (+0%)
Durability 95/109 (+19%)
Parry rate 44 (+0%)
Phy. reinforce 370.0 (+48%)
Mag. reinforce 379.3 (+16%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 218 (+16%)
Mag. def. pwr. 261 (+6%)
Durability 94/101 (+9%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 395.6 (+35%)
Mag. reinforce 467.3 (+22%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 29.8 (+9%)
Mag. absorption 29.8 (+9%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.8 (+12%)
Mag. absorption 26.7 (+16%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 20.7 (+0%)
Mag. absorption 24.0 (+16%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.2 (+12%)
Mag. absorption 21.9 (+6%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED