ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

____JiMi_RR

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 664,314
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias _________A

OFFLINE

No item equipped
Immortal Edge (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Dagger
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 3477 ~ 4250 (+61%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 284/150 (+12%)
Attack rating 133 (+12%)
Critical 8 (+100%)
Phy. reinforce 463.5 % ~ 566.4 % (+32%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 100% Increase
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+9%)
Mag. def. pwr. 301 (+6%)
Durability 94/109 (+38%)
Parry rate 45 (+16%)
Phy. reinforce 348.3 (+41%)
Mag. reinforce 507.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 293 (+32%)
Mag. def. pwr. 387 (+9%)
Durability 85/91 (+16%)
Parry rate 52 (+61%)
Phy. reinforce 483.5 (+58%)
Mag. reinforce 612.9 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 196 (+19%)
Mag. def. pwr. 280 (+6%)
Durability 80/81 (+3%)
Parry rate 42 (+0%)
Phy. reinforce 257.6 (+12%)
Mag. reinforce 521.1 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 399 (+35%)
Mag. def. pwr. 487 (+3%)
Durability 80/82 (+3%)
Parry rate 65 (+16%)
Phy. reinforce 404.0 (+0%)
Mag. reinforce 760.5 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+45%)
Mag. def. pwr. 375 (+12%)
Durability 93/106 (+35%)
Parry rate 50 (+77%)
Phy. reinforce 417.6 (+45%)
Mag. reinforce 682.4 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 404 (+67%)
Mag. def. pwr. 461 (+19%)
Durability 86/92 (+16%)
Parry rate 55 (+25%)
Phy. reinforce 384.0 (+16%)
Mag. reinforce 767.3 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.6 (+3%)
Mag. absorption 36.5 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.3 (+19%)
Mag. absorption 28.7 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.5 (+32%)
Mag. absorption 37.8 (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED