ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

____Es_canOr

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,387,191
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Hunter
Job Alias EscanOr_____

OFFLINE

Guardian Aegis (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 284 (+12%)
Mag. def. pwr. 484 (+19%)
Durability 213/85 (+3%)
Blocking rate 19 (+19%)
Phy. reinforce 420.1 (+19%)
Mag. reinforce 943.6 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Disaster Cane (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Dark staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+51%)
Mag. atk. pwr. 4216 ~ 5153 (+22%)
Durability 148/171 (+9%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+9%)
Mag. reinforce 685.3 % ~ 837.7 % (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 188 (+6%)
Mag. def. pwr. 318 (+12%)
Durability 77/88 (+12%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 254.4 (+3%)
Mag. reinforce 416.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 271 (+22%)
Mag. def. pwr. 412 (+16%)
Durability 75/94 (+19%)
Parry rate 52 (+9%)
Phy. reinforce 333.5 (+9%)
Mag. reinforce 576.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 185 (+12%)
Mag. def. pwr. 272 (+3%)
Durability 79/86 (+9%)
Parry rate 42 (+0%)
Phy. reinforce 340.4 (+48%)
Mag. reinforce 432.3 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+25%)
Mag. def. pwr. 344 (+3%)
Durability 103/134 (+70%)
Parry rate 50 (+19%)
Phy. reinforce 360.0 (+25%)
Mag. reinforce 590.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 327 (+35%)
Mag. def. pwr. 562 (+45%)
Durability 88/110 (+38%)
Parry rate 55 (+51%)
Phy. reinforce 393.9 (+19%)
Mag. reinforce 784.0 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.5 (+22%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.1 (+45%)
Mag. absorption 35.5 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 31.5 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.3 (+77%)
Mag. absorption 29.9 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

210

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED