ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

___LIMITED

CURRENT LEVEL 86
Strength 105
Intellect 360
Stat points 0
next lvl 67.49%
Gold 35,196,702
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD Fighting
Job Type Trader
Job Alias FORMONEY

OFFLINE

No item equipped
Magician Glacier (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+19%)
Mag. atk. pwr. 2563 ~ 3133 (+12%)
Durability 37/73 (+0%)
Attack rating 143 (+22%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+38%)
Mag. reinforce 519.4 % ~ 634.8 % (+22%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 4 Increase
Attack rate 40% Increase
112
Runa Himation (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 92 (+22%)
Mag. def. pwr. 185 (+25%)
Durability 20/61 (+6%)
Parry rate 32 (+51%)
Phy. reinforce 165.9 (+22%)
Mag. reinforce 352.6 (+22%)

Required level 65
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
207
Runa Diadem (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 138 (+41%)
Mag. def. pwr. 278 (+45%)
Durability 41/78 (+35%)
Parry rate 39 (+77%)
Phy. reinforce 270.2 (+58%)
Mag. reinforce 446.5 (+22%)

Required level 67
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
HP 600 Increase
Parry rate 10% Increase
MP 70 Increase
Runa Mitten (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 76 (+12%)
Mag. def. pwr. 155 (+16%)
Durability 30/60 (+6%)
Parry rate 30 (+16%)
Phy. reinforce 147.6 (+19%)
Mag. reinforce 295.7 (+12%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 30% Increase
207
Runa Robe (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 143 (+6%)
Mag. def. pwr. 391 (+48%)
Durability 17/71 (+22%)
Parry rate 50 (+16%)
Phy. reinforce 281.8 (+22%)
Mag. reinforce 570.7 (+16%)

Required level 69
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
HP 250 Increase
Parry rate 30% Increase
MP 10 Increase
Runa Weave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 92 (+3%)
Mag. def. pwr. 226 (+29%)
Durability 45/76 (+32%)
Parry rate 37 (+48%)
Phy. reinforce 222.8 (+41%)
Mag. reinforce 519.0 (+54%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 20% Increase
Runa Under Robe (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 130 (+22%)
Mag. def. pwr. 249 (+19%)
Durability 47/87 (+48%)
Parry rate 42 (+41%)
Phy. reinforce 314.5 (+70%)
Mag. reinforce 509.6 (+29%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
HP 250 Increase
Parry rate 30% Increase
Ruby Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 23.8 (+0%)
Mag. absorption 23.8 (+0%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 30.2 (+51%)
Mag. absorption 25.8 (+29%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 18.4 (+3%)
Mag. absorption 20.0 (+12%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 19.5 (+9%)
Mag. absorption 21.3 (+19%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

128

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED