ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

___LIMITED

CURRENT LEVEL 95
Strength 114
Intellect 396
Stat points 0
next lvl 81.05%
Gold 8,947,908
LAST LOGIN 05/07/2018
GUILD Fighting
Job Type Trader
Job Alias FORMONEY

OFFLINE

No item equipped
Taurus Soul Fiend (+2)

Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Mag. atk. pwr. 2931 ~ 3583 (+32%)
Durability 446/131 (+80%)
Attack rating 141 (+19%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+9%)
Mag. reinforce 455.0 % ~ 556.0 % (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Lucky (1Time/times)
Int 3 Increase
Steady (4Time/times)
65
Gale Alette (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 148 (+22%)
Mag. def. pwr. 206 (+6%)
Durability 25/76 (+3%)
Parry rate 39 (+0%)
Phy. reinforce 257.9 (+35%)
Mag. reinforce 372.4 (+16%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 10% Increase
Gale Coronet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 221 (+41%)
Mag. def. pwr. 411 (+64%)
Durability 17/118 (+58%)
Parry rate 47 (+19%)
Phy. reinforce 249.3 (+3%)
Mag. reinforce 471.0 (+16%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
HP 150 Increase
Parry rate 10% Increase
MP 70 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 119 (+9%)
Mag. def. pwr. 208 (+19%)
Durability 11/73 (+0%)
Parry rate 37 (+41%)
Phy. reinforce 274.9 (+58%)
Mag. reinforce 487.6 (+67%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 10% Increase
Gale Breast Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 340 (+58%)
Mag. def. pwr. 365 (+6%)
Durability 5/93 (+25%)
Parry rate 60 (+38%)
Phy. reinforce 386.8 (+19%)
Mag. reinforce 611.5 (+12%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
HP 88 Increase
Parry rate 20% Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 156 (+9%)
Mag. def. pwr. 229 (+0%)
Durability 31/102 (+38%)
Parry rate 44 (+3%)
Phy. reinforce 307.7 (+38%)
Mag. reinforce 374.0 (+0%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 5% Increase
Gale Breast Tasset (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 176 (+3%)
Mag. def. pwr. 281 (+3%)
Durability 26/89 (+19%)
Parry rate 50 (+3%)
Phy. reinforce 326.3 (+25%)
Mag. reinforce 438.0 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
HP 600 Increase
Ruby Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 23.8 (+0%)
Mag. absorption 23.8 (+0%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 30.2 (+51%)
Mag. absorption 25.8 (+29%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 18.4 (+3%)
Mag. absorption 20.0 (+12%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 19.5 (+9%)
Mag. absorption 21.3 (+19%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED