ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

___D

CURRENT LEVEL 107
Strength 444
Intellect 126
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 2,783,150
LAST LOGIN 24/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias wqeqwe213123

OFFLINE

No item equipped
Katzbalger (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1659 ~ 2028 (+16%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+12%)
Durability 76/107 (+22%)
Attack rating 118 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 316.7 % ~ 387.0 % (+19%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

140

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED