ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

_TomnooFai_

CURRENT LEVEL 116
Strength 135
Intellect 480
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 542,549,871
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD Wars
Job Type Thief
Job Alias _lloU_llnJ_

OFFLINE

Sedon (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 276 (+0%)
Mag. def. pwr. 443 (+0%)
Durability 4/94 (+0%)
Blocking rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 382.0 (+0%)
Mag. reinforce 643.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
78
72
204
Azus (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1857 ~ 2094 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3161 ~ 3633 (+0%)
Durability 198/129 (+0%)
Attack rating 123 (+0%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 277.6 % ~ 313.0 % (+0%)
Mag. reinforce 472.5 % ~ 543.1 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
72
78
198
204
Witacheon Shell (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 222 (+25%)
Mag. def. pwr. 364 (+22%)
Durability 59/120 (+35%)
Parry rate 45 (+32%)
Phy. reinforce 405.7 (+61%)
Mag. reinforce 424.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 30% Increase
Durability 160% Increase
Witacheon Coronet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 222 (+0%)
Mag. def. pwr. 466 (+25%)
Durability 76/129 (+45%)
Parry rate 52 (+0%)
Phy. reinforce 312.0 (+0%)
Mag. reinforce 808.5 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Parry rate 40% Increase
Durability 160% Increase
Red Thunder Bracer (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 51/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Parry rate 40% Increase
Str 4 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Witacheon Lamellar (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 343 (+16%)
Mag. def. pwr. 606 (+22%)
Durability 48/89 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 449.1 (+9%)
Mag. reinforce 977.1 (+41%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
HP 88 Increase
MP 600 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Red Thunder Boots (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 47/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 3 Increase
Parry rate 60% Increase
Str 5 Increase
Durability 160% Increase
Red Thunder Tasset (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 73/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 5 Increase
Str 3 Increase
HP 88 Increase
MP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 50.3 (+64%)
Mag. absorption 32.5 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
ZombieHour 5% Reduce
Electric shockHour 5% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.5 (+16%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.5 (+32%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Electric shockHour 5% Reduce
Amoon Ring (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED