ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

_TUMSoYer_

CURRENT LEVEL 99
Strength 412
Intellect 118
Stat points 0
next lvl 73.83%
Gold 409,315
LAST LOGIN 16/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias S099

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 302 (+19%)
Mag. def. pwr. 707 (+74%)
Durability 87/137 (+48%)
Blocking rate 16 (+6%)
Phy. reinforce 403.2 (+12%)
Mag. reinforce 659.5 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Giant Barbaric Sword (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Blade
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2088 ~ 2400 (+22%)
Mag. atk. pwr. 2730 ~ 3077 (+6%)
Durability 121/166 (+19%)
Attack rating 176 (+48%)
Critical 5 (+0%)
Phy. reinforce 334.4 % ~ 384.4 % (+25%)
Mag. reinforce 583.3 % ~ 657.6 % (+45%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
Black Casque (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 330 (+35%)
Mag. def. pwr. 557 (+74%)
Durability 88/100 (+3%)
Parry rate 52 (+67%)
Phy. reinforce 474.7 (+38%)
Mag. reinforce 751.5 (+67%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
Black Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 576 (+77%)
Mag. def. pwr. 507 (+19%)
Durability 93/113 (+16%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 699.2 (+54%)
Mag. reinforce 611.8 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
Black Hose (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 367 (+38%)
Mag. def. pwr. 369 (+6%)
Durability 83/100 (+3%)
Parry rate 55 (+70%)
Phy. reinforce 478.6 (+29%)
Mag. reinforce 607.5 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (1Time/times)
Steady (2Time/times)
Pearl Necklace (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 24.8 (+22%)
Mag. absorption 20.3 (+0%)

Required level 56
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

ZombieHour 1% Reduce
Platinum Earring (+2)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 15.8 (+9%)
Mag. absorption 14.9 (+3%)

Required level 44
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

PoisoningHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Astral (2Time/times)
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

129

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED