ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

_Lucien_

CURRENT LEVEL 65
Strength 84
Intellect 276
Stat points 0
next lvl 31.65%
Gold 15,471,791
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias Dominic54

OFFLINE

Taegeuk Shield (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 158 (+35%)
Mag. def. pwr. 198 (+6%)
Durability 78/81 (+0%)
Blocking rate 23 (+45%)
Phy. reinforce 215.0 (+0%)
Mag. reinforce 615.4 (+70%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Devil Sword (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 972 ~ 1095 (+32%)
Mag. atk. pwr. 1492 ~ 1714 (+19%)
Durability 257/155 (+41%)
Attack rating 131 (+3%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 150.3 % ~ 169.4 % (+0%)
Mag. reinforce 278.7 % ~ 320.5 % (+9%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 120% Increase
Tiger Bone Shell (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 71 (+25%)
Mag. def. pwr. 108 (+12%)
Durability 71/77 (+6%)
Parry rate 26 (+6%)
Phy. reinforce 170.6 (+41%)
Mag. reinforce 255.0 (+25%)

Required level 53
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (1Time/times)
Steady (2Time/times)
134
Tiger Bone Coronet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 100 (+35%)
Mag. def. pwr. 176 (+41%)
Durability 67/94 (+29%)
Parry rate 32 (+41%)
Phy. reinforce 177.5 (+16%)
Mag. reinforce 305.8 (+19%)

Required level 55
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
158
134
Steady (2Time/times)
Lucky (1Time/times)
Tiger Bone Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 54 (+6%)
Mag. def. pwr. 122 (+41%)
Durability 69/78 (+9%)
Parry rate 24 (+19%)
Phy. reinforce 134.2 (+22%)
Mag. reinforce 196.1 (+6%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
134
Lucky (1Time/times)
Steady (2Time/times)
Jewel Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 189 (+67%)
Mag. def. pwr. 161 (+9%)
Durability 84/100 (+22%)
Parry rate 41 (+6%)
Phy. reinforce 247.4 (+9%)
Mag. reinforce 305.9 (+3%)

Required level 57
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
158
Steady (2Time/times)
Lucky (1Time/times)
Tiger Bone Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 74 (+9%)
Mag. def. pwr. 114 (+0%)
Durability 73/84 (+16%)
Parry rate 30 (+3%)
Phy. reinforce 149.5 (+6%)
Mag. reinforce 312.8 (+32%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (1Time/times)
Steady (2Time/times)
Jewel Hose (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 141 (+58%)
Mag. def. pwr. 143 (+22%)
Durability 82/104 (+29%)
Parry rate 34 (+77%)
Phy. reinforce 240.2 (+32%)
Mag. reinforce 238.0 (+0%)

Required level 56
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
158
146
134
Lucky (2Time/times)
Steady (3Time/times)
Pearl Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 24.8 (+22%)
Mag. absorption 21.5 (+6%)

Required level 56
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
Electric shockHour 3% Reduce
Pearl Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 24.7 (+45%)
Mag. absorption 17.0 (+0%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

PoisoningHour 3% Reduce
Black Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 14.5 (+0%)
Mag. absorption 14.5 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 14.5 (+0%)
Mag. absorption 14.5 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED