ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

_47_Hitman_

CURRENT LEVEL 95
Strength 396
Intellect 114
Stat points 0
next lvl 85.04%
Gold 803,960
LAST LOGIN 11/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias _ASUS_47_K_1

OFFLINE

Scale Shield (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 168 (+0%)
Mag. def. pwr. 270 (+0%)
Durability 87/103 (+19%)
Blocking rate 25 (+61%)
Phy. reinforce 352.2 (+29%)
Mag. reinforce 514.1 (+12%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
124
202
208
Moon Blade (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Blade
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1383 ~ 1589 (+22%)
Mag. atk. pwr. 1910 ~ 2153 (+12%)
Durability 129/133 (+3%)
Attack rating 136 (+16%)
Critical 5 (+0%)
Phy. reinforce 220.9 % ~ 254.0 % (+9%)
Mag. reinforce 481.7 % ~ 543.0 % (+58%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
202
208
Attack rate 30% Increase
112
Leopard Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 137 (+3%)
Mag. def. pwr. 191 (+9%)
Durability 89/93 (+3%)
Parry rate 39 (+35%)
Phy. reinforce 296.7 (+38%)
Mag. reinforce 314.7 (+12%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Casque (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+12%)
Mag. def. pwr. 298 (+32%)
Durability 90/92 (+0%)
Parry rate 47 (+22%)
Phy. reinforce 393.0 (+45%)
Mag. reinforce 433.1 (+22%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 600 Increase
Leopard Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 120 (+0%)
Mag. def. pwr. 222 (+41%)
Durability 91/91 (+0%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 263.3 (+35%)
Mag. reinforce 394.2 (+54%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+9%)
Mag. def. pwr. 400 (+29%)
Durability 92/95 (+3%)
Parry rate 60 (+45%)
Phy. reinforce 434.4 (+19%)
Mag. reinforce 535.4 (+12%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 30% Increase
Leopard Footgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 171 (+9%)
Mag. def. pwr. 344 (+67%)
Durability 92/94 (+3%)
Parry rate 44 (+0%)
Phy. reinforce 312.5 (+25%)
Mag. reinforce 546.1 (+67%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 210 (+12%)
Mag. def. pwr. 253 (+3%)
Durability 93/98 (+6%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 339.9 (+16%)
Mag. reinforce 429.0 (+12%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.1 (+3%)
Mag. absorption 42.0 (+54%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
166
Gem Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 31.1 (+35%)
Mag. absorption 25.1 (+9%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
166
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.9 (+35%)
Mag. absorption 21.3 (+3%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.6 (+9%)
Mag. absorption 26.7 (+29%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

203

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRII
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED